Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του 2015Κοινή διαπίστωση είναι ότι η έλλειψη ρευστότητας ταλανίζει την ελληνική οικονομία την περίοδο των μνημονίων ειδικά από το 2012 και μετά. Όλοι αναζητούν λύσεις. Αν επικεντρώσουμε την προσοχή μας την περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2015, δηλαδή την περίοδο του λεγόμενου τρίτου μνημονιακού προγράμματος θα παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:
Μέρος της χρηματοδότησης στην περίοδο Αυγούστου-Δεκεμβρίου 2015 (Πίνακας 1) προοριζόταν για την αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων του δημοσίου, από €1,2 δισ. τον Ιούλιο σε €4,4 δισ. τον Δεκέμβριο και για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, κατά €3,1 δισ. (από €5,0 δισ. τον Ιούλιο σε €1,9 δισ. τον Δεκέμβριο, με την υπόθεση ότι δεν θα αυξηθούν περαιτέρω οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στο μεσοδιάστημα). Προϋπόθεση για να αυξηθούν τα ταμειακά διαθέσιμα και να μειωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ήταν, βεβαίως, να εκτελεσθεί πλήρως το πρόγραμμα χρηματοδότησης. Το πρόγραμμα αυτό, πέραν των χρημάτων που κατεβλήθησαν τον Αύγουστο 2015 (€13 δισ.) και των δόσεων Σεπτεμβρίου (2 δισ.) και Οκτωβρίου (€1 δισ.) που κατεβλήθησαν με καθυστέρηση τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο αντιστοίχως, προέβλεπε την καταβολή €3,7 δισ. τον Νοέμβριο και €2 δισ. τον Δεκέμβριο, δηλαδή €5,7 δισ. συνολικά, εάν η εφαρμογή των μέτρων του προγράμματος εξελισσόταν όπως είχε συμφωνηθεί.
Συνεπώς, λόγω των εκλογών του Σεπτεμβρίου και των  λοιπών καθυστερήσεων στην εξέλιξη  στη λήψη μέτρων και ως εκ τούτου, έλλειψης χρηματοδοτικών πόρων ύψους €5,7 δισ., δεν κατέστη δυνατόν να αυξηθούν τα ταμειακά διαθέσιμα και να μειωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου, που θα απαιτούσαν €3,2 δισ. και €3,1 δισ. αντιστοίχως, δηλαδή €6,3 δισ. συνολικά.

Πίνακας 1.
* Μετά την επικείμενη επιστροφή €3 δισ. περίπου από την Εθνική Τράπεζα στο ΤΧΣ λόγω πώλησης της Finance Bank (σύνολο ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών: €5,3 δισ.)
**Προβλέπονται ανά τρίμηνο: Α’ Τριμ.: €4,3 δισ. , Β΄ Τριμ.: €4,6 δισ. , Γ΄ Τριμ.: €3,9 δισ. , Δ΄ Τριμ.: €1,0 δισ.

Πηγή: ΣΕΒ,ΕΕ, Προϋπολογισμός 2016.