Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Γιατί η Fed αύξησε τώρα τα επιτόκια;


Η σαφής βελτίωση της αγοράς εργασίας αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα να ληφθεί τώρα η απόφαση αύξησης των επιτοκίων. Η μέση μηνιαία αύξηση της απασχόλησης , για το 2015, ανήλθε σε περίπου 200 000 άτομα, οδηγώντας την ανεργία από το 5,75% το τελευταίο τρίμηνο του 2014 στο 5,0% το τελευταίο τρίμηνο του 2015. Το επίπεδο αυτό της ανεργίας ,θεωρήθηκε από την Fed, ικανό να συμβαδίζει με σταθερό πληθωρισμό.  Η βελτίωση της αγοράς εργασίας επιτεύχθηκε με πολύ χαμηλή μεγέθυνση  του ΑΕΠ, κάτω από 2,0% τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2015. Αλλά η μεγέθυνση της παραγωγικότητας ήταν πολύ χαμηλή, περίπου 0,5% σε ετήσια βάση, και μαζί με την απόσυρση-συνταξιοδότηση των baby boomers, επέτρεψαν να απορροφηθεί η ανεργία , είτε απορροφώντας τους νεοεισερχόμενους είτε επιτρέποντας στους ανέργους να βρουν εργασία.
Η μεγέθυνση του ΑΕΠ ήταν προϊόν της εγχώριας ζήτησης σε αντίθεση με το εξωτερικό ισοζύγιο που συμμετείχε αρνητικά. Το υπόδειγμα αυτό άσκησης της οικονομικής πολιτικής θα διατηρηθεί και το 2016.
Ο πληθωρισμός κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα το 2015, μόλις θετικός, λόγω των μειωμένων τιμών ενέργειας και εισαγομένων προϊόντων. Επίσης οι πληθωριστικές πιέσεις από τη μεριά των μισθών , παρά το χαμηλό δείκτη ανεργίας ήταν χαμηλές. Όμως το μοναδιαίο εργατικό κόστος αυξήθηκε 3,0% από το τρίο τρίμηνο του 2014 στο αντίστοιχο του 2015.
Η  Fed εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί καθώς οι τιμές της ενέργειας θα σταματήσουν να μειώνονται , η τιμή του δολαρίου θα ισορροπήσει και η αναμενόμενη σκλήρυνση της αγοράς εργασίας θα σπρώξει τα κόστη και τις τιμές γρηγορότερα προς τα πάνω. Η  Fed γνωρίζει ότι υπάρχει ένα χρονικό κενό μεταξύ απόφασης για το ύψος του επιτοκίου και της επίδρασής του στην οικονομία. Για αυτό αποφάσισε τώρα την αύξηση για λόγους αποφυγής των όποιων κινδύνων όπως αυτοί αναφέρθηκαν προηγουμένως.
Η βαθμιαία αύξηση των επιτοκίων δικαιολογείται εν μέρει από τον χαμηλό πληθωρισμό , μακριά από το στόχο του 2,0% . Επίσης η βαθμιαία αύξηση των επιτοκίων έχει σχέση με την προσεκτική αντιμετώπιση των εξελίξεων στην οικονομία και του τρόπου που αυτή θα αντιδράσει σε αυτές.