Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Εξελίξεις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ευρωζώνης -Γερμανίας



Στο πρώτο δεκάμηνο του 2015 το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των χωρών της ευρωζώνης ανήλθε σε 261,0 δις ευρώ. Αντίστοιχα το ισοζύγιο τρεχουσών της Γερμανίας , την ίδια περίοδο ανήλθε σε 200,2 δις ευρώ (Πίνακας 1). Δηλαδή το 76,7% του πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της ευρωζώνης προέρχεται από την γερμανική οικονομία !!!







Πίνακας 1


ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έτος 2015
Δις ευρώ


Περίοδος
Ευρωζώνη
Γερμανία

Ιανουάριος
30,6
14,5

Φεβρουάριος
26,2
15,5

Μάρτιος

24,3
26,8

Απρίλιος

27,2
21,2

Μάϊος

24,9
11,8

Ιούνιος

26,9
24,4

Ιούλιος

25,4
24,7

Αύγουστος
18,7
13,4

Σεπτέμβριος
29,4
25

Οκτώβριος
27,4
23

Σύνολο

261
200,2

Πηγή: Eurostat -Bundesbank









Γραφική Παράσταση 1.
Αποτελέσματα Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών Ευρωζώνης- Γερμανίας.


Κόκκινη γραμμή: αποτελέσματα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών Ευρωζώνης.
Πράσινη γραμμή: αποτελέσματα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών Γερμανίας

Ακόμη πιο εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία του εμπορικού ισοζυγίου: στην ευρωζώνη το πλεόνασμα , την ίδια περίοδο, ανέρχεται σε 201,0 δις ευρώ , ενώ της Γερμανίας αντίστοιχα σε 220,3 δις ευρώ!!! (Πίνακας 2). Δηλαδή οι υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης παρουσίασαν στο εμπορικό ισοζύγιο ,έλλειμμα  ύψους 20,3 δις ευρώ !!!



Πίνακας 2


Εμπορικό Ισοζύγιο

Έτος 2015
Δις ευρώ

Περίοδος
Ευρωζώνη
Γερμανία
Ιανουάριος
7,4
15,6
Φεβρουάριος
19,9
19,6
Μάρτιος

20,5
25
Απρίλιος

21,7
22,5
Μάιος

18,6
21,3
Ιούνιος

26,2
25,1
Ιούλιος

31,3
25,5
Αύγουστος
10,8
16,8
Σεπτέμβριος
20,5
24,8
Οκτώβριος
24,1
24,1
Σύνολο

201
220,3
Πηγή: Eurostat -Bundesbank














Γραφική Παράσταση 2.
Αποτελέσματα Εμπορικού Ισοζυγίου Ευρωζώνης –Γερμανίας.


Όπως  συνάγεται από την Γραφική Παράσταση 3 , η ετήσια σωρευτική αύξηση του εμπορικού πλεονάσματος στην ευρωζώνη (Οκτώβριος 2014- Οκτώβριος 2015) υπερβαίνει τα 50 δις ευρώ.  Τα νέα είναι καλά για την ευρωζώνη … δηλαδή για την Γερμανία.









             Γραφική Παράσταση 3



Πηγή: Eurostat.

Φυσικά η κατάσταση είναι διαφορετική για κάθε χώρα της ευρωζώνης (Γραφική Παράσταση 3).  Θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνολικά , λίγο πολύ όλες οι χώρες της ευρωζώνης παρουσίασαν «βελτίωση» στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους , φυσικά πρωτίστως λόγω της μείωσης των εισαγωγών . Η πολιτική συνεχούς δημοσιονομικής προσαρμογής είναι , ως γνωστόν, η βασική αιτία αυτού του αποτελέσματος.
Γραφική παράσταση 3
 Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ΕΕ-28. Ως % του ΑΕΠ.



Πηγή : Eurostat

Προκύπτει από τα στοιχεία μια παράδοξη κατάσταση : η «βελτίωση» του ελληνικού  ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών , ή με άλλο τρόπο επικαλούμενη αύξηση της «εθνικής» ανταγωνιστικότητας , προέρχεται κυριολεκτικά από την κατάρρευση της ελληνικής  οικονομίας . Η εξισορρόπηση του εξωτερικού ισοζυγίου προκύπτει από τις δραστικές ανισορροπίες της εγχώριας οικονομίας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής στην ευρωζώνη. Είναι πλέον , σχεδόν αποδεκτό , από τους περισσότερους ακαδημαϊκούς και μελετητές της οικονομίας το ατελέσφορο αυτής της πολιτικής. Το ότι αυτό είναι το υπόδειγμα που επιφέρει κέρδη μόνο, ουσιαστικά στην Γερμανία είναι ίσως ο λόγος που δεν έχει ήδη μεταβληθεί. Όμως είναι δύσκολο να συνεχίσει η εφαρμογή αυτής της πολιτικής διότι ήδη σε πολιτικό επίπεδο έχουμε βασικά δείγματα  άρνησης της. Δυστυχώς προέρχονται πρωταρχικά από την άκρα δεξιά.