Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Χαμηλή προστιθέμενη αξία στην τουρκική βιομηχανία.

Παρά τις μεγάλες αλλαγές που έχουν συντελεσθεί  στη βιομηχανία της Τουρκίας , τα τελευταία δεκατρία έτη, εντούτοις η προστιθέμενη αξία της εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο της παγκόσμιας αλυσίδας. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία , τα 2/3 από τις εισπράξεις των πωλήσεων της βιομηχανίας δαπανούνται για την αγορά κεφαλαιουχικών αγαθών, ενδιάμεσων αγαθών, ημικατεργασμένων , ενέργειας που απαιτούνται για τη παραγωγή. Μάλιστα διαχρονικά η αξία όλων αυτών των αναγκαίων αγαθών έχει αυξηθεί.  

Η οικονομική πολιτική του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, ακολουθώντας τη νέο-φιλελεύθερη λογική  στο διεθνές εμπόριο, (πχ.  χαμηλή συναλλαγματική ισοτιμία), έχει μεγάλη συμβολή σε αυτή την κατάληξη. Το 2004, οι εισαγωγές  ανέρχονταν σε 97,5 δις δολάρια ή το 25% του ΑΕΠ . Αντίστοιχα το 2014, η αξία των εισαγωγών ανήλθε σε 242 δις δολάρια ή 30% του ΑΕΠ.  
Οι εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών, συν πρώτες ύλες και άλλες εισροές στον τομέα της μεταποίησης , αυξήθηκαν από 80,5 δις δολάρια σε 188 δις δολάρια , ή 133%. Οι εισαγωγές όλων των παρακάτω κατηγοριών (Χημικά , υπολείμματα σιδήρου, μηχανήματα , άνθρακα, προϊόντα πετρελαίου, κινητήρες αυτοκινήτων, μηχανήματα τηλεπικοινωνιών, υφάσματα, τρόφιμα, ποτά) έχουν αυξηθεί σημαντικά.    
Το 2014, το μερίδιο της προστιθέμενης αξίας στην τουρκική μεταποίηση  σε σχέση με τις πωλήσεις της είναι λιγότερο από 30,0% .