Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα (SDR) και κινέζικο νόμισμα.
Είναι γνωστόν ότι τα Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα (SDR) δημιουργήθηκαν από το ΔΝΤ το 1969 ως διεθνή αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να συμπληρωθούν τα επίσημα συναλλαγματικά αποθέματα των χωρών μελών του.
 Η τρέχουσα αξία του SDR βασίζεται σε ένα καλάθι νομισμάτων στο οποίο συμμετέχουν το δολάριο ΗΠΑ, το ευρώ, η στερλίνα Αγγλίας, και το γιέν Ιαπωνίας. Το ΔΝΤ αναθεωρεί τη μέθοδο αξιολόγησης του καλαθιού SDR κάθε πέντε χρόνια έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σχετική σημασία των ισχυρότερων νομισμάτων με βάση τη συμμετοχή τους στις παγκόσμιες εμπορικές και χρηματοοικονομικές ροές, και να ενδυναμώνει το SDR ως ισχυρό αποθεματικό νόμισμα. Το 2015 είναι έτος αναθεώρησης. Τα τελευταία κριτήρια που βρίσκονται εν ισχύ από το 2000,  για να είναι κάποιο νόμισμα μέρος του καλαθιού είναι τα ακόλουθα: στο καλάθι συμμετέχουν τα τέσσερα νομίσματα που αντιπροσωπεύουν χώρες (ή οικονομικές ενώσεις) με τις υψηλότερες εξαγωγές σε περίοδο 5 ετών και τα οποία έχουν προσδιορισθεί από το ΔΝΤ ως «ελευθέρως χρησιμοποιούμενα» ( "freely usable."). Το δεύτερο κριτήριο υιοθετήθηκε το 2000 με την αιτιολογία ότι πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
Το κριτήριο «freely usable» ερμηνεύεται ως εξής:  το συγκεκριμένο νόμισμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται ευρέως( widely used) ως μέσο πληρωμών στις διεθνείς συναλλαγές και να διαπραγματεύεται ευρέως (widely traded) στις κύριες αγορές συναλλάγματος. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η έννοια του «freely usable» είναι διαφορετική από την έννοια της ελεύθερης διακύμανσης του νομίσματος ή είναι ελευθέρως μετατρέψιμο. Με  άλλα λόγια, ένα νόμισμα μπορεί να χρησιμοποιείται ευρέως  και να διαπραγματεύεται ευρέως ακόμη και εάν αυτό υπόκειται σε ορισμένους κεφαλαιακούς περιορισμούς.. Από την άλλη μεριά, ένα νόμισμα  το οποίο είναι ελευθέρως διαπραγματεύσιμο μπορεί να μην είναι αναγκαστικά ευρέως χρησιμοποιούμενο και ευρέως διαπραγματεύσιμο.
Σήμερα το κινέζικο νόμισμα ρενμίνμπι (RMB) είναι το μόνο νόμισμα το οποίο ικανοποιεί το απαιτούμενο κριτήριο των εξαγωγών για να πάρει μέρος στο καλάθι των νομισμάτων του  SDR. Όμως η όλη συζήτηση επικεντρώνεται στο δεύτερο κριτήριο. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες μάλλον θα συμφωνηθεί εννεάμηνη παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016.
Ο γενικός κανόνας για την μεταβολή της αξιολόγησης του καλαθιού νομισμάτων του SDR απαιτεί την πλειοψηφία του 70% των εχόντων δικαίωμα ψήφου. Ενώ για την αλλαγή ορισμένων «αρχών» της μεθόδου αξιολόγησης απαιτείται το 85% των εχόντων δικαίωμα ψήφου.