Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Οι χρηματοδοτικές υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου για το 2015
Οι χρηματοδοτικές υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου για το 2015 και ανά ημερομηνία λήξης του χρέους ,παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. Μπορούν να γίνουν οι παρακάτω παρατηρήσεις.
1.       Το συνολικό ποσό προς το ΔΝΤ (δάνεια από το πρώτο πρόγραμμα 2010) ανέρχεται σε 6.081.938.240 ευρώ.
2.       Το συνολικό ποσό προς την ΕΚΤ (Ομόλογα που δεν εισήλθαν στο PSI του 2012) ανέρχεται σε 6.544.680.000 ευρώ.
3.       Προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ομόλογα που δεν εισήλθαν στο PSI του 2012) ποσό 25.000.000 ευρώ.
4.       Αναχρηματοδότηση εντόκων γραμματίων ύψους 13,4 δις ευρώ. Εδώ δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα διότι είναι έντοκα γραμμάτια που διακρατεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Επομένως δύνανται να αναχρηματοδοτηθούν.
5.       Το πρόβλημα είναι η εξόφληση των υποχρεώσεων προς το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. Δυστυχώς, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, δηλαδή μετά την μη αποδοχή της πρότασης της ελληνικής κυβέρνησης για την αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους (η γνωστή άποψη Βαρουφάκη ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να δανείζεται για να αποπληρώνει δάνεια που συνοδεύεται από την  πρόταση για διηνεκές ομόλογα σε αντικατάσταση των διακρατουμένων από την ΕΚΤ), η κατάσταση δεν φαίνεται να δέχεται άλλης λύσης εκτός από την εξεύρεση πόρων από το εξωτερικό. Δεδομένου ότι οι χρηματαγορές παραμένουν κλειστές οι μόνες πηγές χρημάτων είναι αυτές του προηγουμένου προγράμματος συνολικού ύψους 7,4 δις ευρώ συν οι πόροι από το συνεχιζόμενο πρόγραμμα , μέχρι το Φεβρουάριο 2016, συνολικού ύψους 9,0 δις ευρώ. Προϋπόθεση βεβαίως η συμφωνία ενός προγράμματος. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα αλλά για αυτά θα αναφερθούμε σε προσεχές άρθρο μας.
6.       Δεδομένου ότι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι όλα θα παιχτούν εντός του ευρώ, είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πως θα εξελιχθούν τα γεγονότα, πέρα από τον «έντιμο συμβιβασμό» που όλοι τον επικαλούνται, αλλά ο καθένας δίνει  διαφορετική ερμηνεία στον επιθετικό προσδιορισμό «έντιμος».
7.       Κλείνοντας θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της μέχρι τέλος Μαΐου. Αυτό παρέχει περιθώριο χρόνου για συμφωνία αλλά δεν θα πρέπει επ’ ουδενί  να εξαντληθεί.