Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Η «πολιτική των κανόνων» επικρατεί και πάλι.

Η ΕΚΤ υπόκειται σε κανόνες «δεν είναι πολιτικός θεσμός» και απαγορεύεται ρητά η έμμεση ή άμεση νομισματική χρηματοδότηση ενός κράτους, τόνισε ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μ.Ντράγκι , από τη Λευκωσία απορρίπτοντας ουσιαστικά το αίτημα της Αθήνας για αύξηση του ορίου έκδοσης εντόκων γραμματίων Δημοσίου και αυξάνοντας την πίεση για συμφωνία με τους εταίρους δανειστές της.
Η παραπάνω θέση του προέδρου της ΕΚΤ, διατυπώνεται όταν την ίδια στιγμή αναγγέλλει την ενεργοποίηση της «ποσοτικής χαλάρωσης» ύψους 1,1 τρις ευρώ σε μια προσπάθεια να δοθεί ώθηση σε μια κατατονική ευρωπαϊκή οικονομία . Μια προσπάθεια η οποία επίσης «αντίκειται»  στο γράμμα των  κανόνων της ΕΚΤ, και η οποία , όσο και αν επιχειρεί η ΕΚΤ να το  δικαιολογήσει,  αποτελεί έμμεση νομισματοποίηση  των δημοσιονομικών αναγκών των χωρών μελών της ευρωζώνης.  Και πράττει θαυμάσια , κατά την άποψή μας, υπερβαίνοντας ακριβώς την «λογική των κανόνων» , ασκώντας διακριτική νομισματική πολιτική. Ως γνωστόν η διακριτική νομισματική πολιτική (αλλά και η οικονομική πολιτική γενικότερα) αναφέρεται στην ευχέρεια των φορέων της νομισματικής (οικονομικής) πολιτικής να μεταβάλλουν με τις ενέργειές τους τα διάφορα οικονομικά μεγέθη που ελέγχουν ανάλογα με τις εκάστοτε  επικρατούσες και προβλεπόμενες συνθήκες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η άσκηση νομισματικής πολιτικής βάσει σταθερών κανόνων χαρακτηρίζεται ως παθητική πολιτική , ενώ η διακριτική νομισματική πολιτική ως ενεργητική. Είναι αυτονόητο ότι η άσκηση παθητικής νομισματικής πολιτικής εδράζεται στην αντίληψη της σχεδόν πλήρους αυτονόμησης της οικονομίας από το κοινωνικό και πολιτικό της περιβάλλον.
Συγχρόνως  ο Ντράγκι επανέλαβε  ότι η Ελλάδα δεν θα μετέχει στο QE για μια σειρά λόγους:  Καταρχάς, ως χώρα που βρίσκεται σε οικονομικό πρόγραμμα και υπό αξιολόγηση δεν μπορεί να περιληφθεί. Το ίδιο ισχύει και για την Κύπρο, μέχρι να ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος της οικονομίας της από την τρόικα. Όταν χώρες που ακολουθούν οικονομικό πρόγραμμα βρίσκονται υπό αξιολόγηση δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων, υπενθύμισε. Επιπλέον, τα ελληνικά ομόλογα δεν πληρούν τους όρους ώστε να είναι επιλέξιμα. Επίσης, πρόσθεσε, η ΕΚΤ δεν μπορεί μέχρι τον Ιούλιο ή Αύγουστο να προχωρήσει σε αγορές ελληνικών τίτλων στο πλαίσιο του προγράμματος QE δεδομένου ότι ήδη οι τίτλοι που κατέχει η ΕΚΤ υπερβαίνουν το όριο που τέθηκε ανά εκδότη (33%) και έτσι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει πρώτα να γίνουν αποπληρωμές και μετά αγορές.
 Πρόκειται για μια ακόμη αντίληψη η οποία πηγάζει και αυτή από τους κανόνες πού έχουν υιοθετηθεί  με την πίεση «πολιτικών παραγόντων» και εξυπηρετούν τα συμφέροντα όσων τα πρότειναν και τα επέβαλλαν . Η  υιοθέτηση αυτών των κανόνων αποδεικνύει περίτρανα τη σχιζοφρένεια που επικρατεί στο οικοδόμημα της ευρωζώνης. Όλες οι χώρες που έχουν σαφώς μικρότερη ανάγκη σε αυτή την φάση , από την Ελλάδα και την Κύπρο, θα καρπωθούν  συγκεκριμένα και άμεσα  οφέλη , ενώ η χώρα με την μεγαλύτερη ανάγκη δεν μπορεί να επωφεληθεί  άμεσα αλλά μόνο έμμεσα και σε βάθος χρόνου.