Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Εκτιμήσεις για την εξέλιξη του ΑΕΠ(2015)


Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του MARKIT, με βάση  τον Ελληνικό Μεταποιητικό Δείκτη (Greece Manufacturing PMI Purchasing ManagersIndex) το οποίο το ίδιο κατασκευάζει , ο Φεβρουάριος έδειξε αυξημένη μείωση  του ρυθμού μεγέθυνσης του  προϊόντος και των νέων παραγγελιών για την Ελλάδα. Μάλιστα σημειώνει ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση του ρυθμού στο μεταποιητικό τομέα από τον Οκτώβριο του 2013. Όπως φαίνεται από τη Γραφική Παράσταση υπάρχει μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ PMI και ΑΕΠ.
Παρατηρείται επίσης μείωση των εισροών στο μεταποιητικό τομέα και μείωση των αποθεμάτων σε μια προσπάθεια προσαρμογής στη μειούμενη ζήτηση. Επίσης το κόστος των εισροών παρουσιάζει αύξηση η οποία αποδίδεται στη πτώση της αξίας του ευρώ σε σχέση με το δολάριο. Ακόμη οι τιμές των μεταποιητικών προϊόντων μειώνονται προκειμένου να διατηρηθούν τα μερίδια αγοράς.