Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Τα συμπεράσματα της συνάντησης των επτά. ( Βρυξέλλες ,Μάρτιος 19.03.2015).
Το ζητούμενο από την ελληνική κυβέρνηση στη συνάντηση των επτά, την Πέμπτη 19.03.2015, ήταν μια «πολιτική συμφωνία» η οποία να αφορούσε στην επανεπιβεβαίωση της συμφωνίας του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου και στην αποσαφήνιση της «δημιουργικής ασάφειας» που αυτή περιείχε. Η επανεπιβεβαίωση χωρίς την αποσαφήνιση θα ήταν μια πράξη άνευ αντικρίσματος.
Η ζητούμενη αποσαφήνιση από τη ελληνική κυβέρνηση αφορούσε :
Πρώτον στο να δεχτούν οι ευρωπαίοι ότι η Ελλάδα (με τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου)βρίσκεται ήδη σε «πρόγραμμα εν εξελίξει» ώστε η ΕΚΤ να προχωρήσει σταδιακά στην χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος μέσω των γνωστών καναλιών (ELA, επιστροφή κεφαλαιακών κερδών της ΕΚΤ, αύξηση ορίων εντόκων γραμματίων, αποδοχή ελληνικών ομολόγων ως ενέχυρα).
Δεύτερον να μην υπάρξει η 5η αξιολόγηση του μνημονιακού προγράμματος ως προαπαιτούμενο για την όποια εκταμίευση του εναπομείναντος ποσού  από το 2014 (7,2 δις ευρώ).
Τρίτον στο να είναι αρμοδιότητα της ελληνικής κυβέρνησης η πρόταση για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα.
Αυτά που φαίνονται να προκύπτουν μετά τη συνάντηση είναι τα ακόλουθα.
Οι ευρωπαίοι δεν δέχθηκαν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε «πρόγραμμα εν εξελίξει».
Δέχθηκαν η ελληνική κυβέρνηση να προτείνει σειρά μεταρρυθμίσεων οι οποίες αφού αξιολογηθούν (με βάση συγκεκριμένες, λεπτομερείς και κοστολογημένες προτάσεις)από το Eurogroup ( με την τεχνική βοήθεια των θεσμών) και  νομοθετηθούν από την ελληνική βουλή θα αποτελέσουν τη βάση για να γίνει αποδεκτό ότι η χώρα βρίσκεται σε «πρόγραμμα εν εξελίξει» ώστε να αρχίσουν να απελευθερώνονται πόροι.
Γίνεται κατανοητό ότι η αξιολόγηση δεν θα έχει μόνο «πολιτικό χαρακτήρα» , αλλά θα πρέπει να συνυπολογισθούν οι επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) στο δημοσιονομικό σκέλος. Ως εκ τούτου η όποια επελθούσα αποσαφήνιση μετά την αναφερθείσα συνάντηση των επτά, δεν φαίνεται ικανή να καθορίσει επ’ ακριβώς τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν στο Eurogroup που θα αποφασίσει για την αξιολόγηση των ελληνικών προτάσεων. Επίσης τονίζεται με σαφήνεια ότι πρώτα θα εγκριθούν και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται οι μεταρρυθμίσεις και μετά θα αρχίσει η εκταμίευση των πόρων.
Για την ώρα δεν φαίνεται να απαιτούν αξιολόγηση με βάση τα μνημονιακά μέτρα όπως αυτά είχαν συμπεριληφθεί στο e mail Χαρδούβελη. Φαίνεται ότι οι ευρωπαίοι δέχονται την αντικατάσταση ορισμένων μέτρων, τα οποία η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι είναι μέτρα υφεσιακά, με άλλα μέτρα που θα προτείνει η ελληνική κυβέρνηση αλλά θα βρίσκονται στην κατεύθυνση με τους στόχους που  απορρέουν από το προηγούμενο πλαίσιο. Σε πρώτη ανάγνωση αυτό φαίνεται ότι αφορά κυρίως τους δημοσιονομικούς στόχους όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί με την απόφαση της 20ης Φεβρουαρίου (μικρότερο πρωτογενές πλεόνασμα για το 2015 ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία). Όμως είναι γνωστόν ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι συνδέονται άμεσα με τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας κάτι που θέτει στο τραπέζι ένα ακόμη πρόβλημα. Σύμφωνα με τα παραπάνω η ελληνική κυβέρνηση κρατά στα χέρια της, σε  μεγάλο μέρος την επίλυση της διαπραγμάτευσης επ’ ωφελεία του ελληνικού λαού.