Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Τα βασικά σημεία μιας συμφωνίας;
Η νέα ελληνική κυβέρνηση ψηφίστηκε με την ισχυρή εντολή να αλλάξει πορεία τόσο σε σχέση με την εσωτερική οικονομική πολιτική όσο και τη σχέση με τους εταίρους της. Το να αγνοηθεί  αυτή η εντολή δεν αποτελεί επιλογή για κανένα από τα «αντισυμβαλλόμενα» μέρη.
 Οι Έλληνες, μετά από σχεδόν πέντε καταθλιπτικά έτη χρειάζονται μια ρεαλιστική προοπτική ότι θα βελτιωθεί η καθημερινότητά τους. Αυτή η προοπτική  πρέπει να είναι το αποτέλεσμα σοβαρών ενεργειών στο εσωτερικό και μιας συμφωνίας στο Eurogroup.
Ποια θα ήταν τα βασικά σημεία μιας συμφωνίας;
1.      Η  κατάσταση είναι οικτρή για το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού. Το ανθρωπιστικό πρόγραμμα της ελληνικής κυβέρνησης αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Το κόστος του προγράμματος το αναλαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση και θα ενταχθεί στις δαπάνες του αναθεωρημένου προϋπολογισμού. Η  Ε.Ε. θα μπορούσε να συμφωνήσει σε ένα ειδικό πρόγραμμα με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων όπου χρειάζεται περισσότερο.
2.      Είναι ζωτικής σημασίας η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, η οποία δεν έτυχε της πρέπουσας σημασίας από την προηγούμενη κυβέρνηση.. Παράλληλα η επιδίωξη να χτυπηθούν οι υπάρχουσες ολιγοπωλιακές καταστάσεις που κυριαρχούν στην ελληνική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών  αποτελεί εξίσου σημαντικό παράγοντα μεταρρύθμισης της ελληνικής οικονομίας. Η εκπόνηση ενός στιβαρού σχεδίου και η επιτυχής υλοποίησή του θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία της νέας κυβέρνησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
3.      Είναι επίσης αναγκαίο  ένα πρόγραμμα, μια συμφωνία –γέφυρα , ώστε να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας τους επόμενους μήνες, θα έλεγα σωστότερα ολόκληρο το 2015.  Είναι αναγκαίο ένα τέτοιο πρόγραμμα διότι,  το σύνολο των υποχρεώσεών της Ελλάδος για το 2015 (χρεολύσια ύψους 16,5 δις ευρώ, αναχρηματοδότηση 15 δις εντόκων γραμματίων , τόκοι ύψους 9 δις ευρώ. ) οι οποίες οφείλονται στο ΔΝΤ, στην ΕΚΤ και στους ιδιώτες που δεν υπήχθησαν στο PSI.
4.      Οι  εταίροι θα πρέπει να συζητήσουν το αίτημα για μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος. Πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από το 4% του ΑΕΠ είναι εξωπραγματικό.
5.      Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να παρουσιάσει αναθεωρημένο προϋπολογισμό με πρωτογενή πλεονάσματα της τάξεως του 1-1,5%.
6.      Πρέπει να δοθεί προσοχή στο μέγεθος του χρέους. Μέχρι το 2021  η Ελλάδα δεν έχει υψηλό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης με υψηλό χρέος. Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει η γνωστή  περίοδος  χάριτος. Συνεπώς τα  δημοσιονομικά οφέλη από μια περαιτέρω μείωση των επιτοκίων είναι μικρή. Ωστόσο, είναι εφικτό να εξαλειφθεί η αβεβαιότητα σχετικά με το ελληνικό χρέος. Στο πλαίσιο ενός θετικού σεναρίου, η Ελλάδα θα καταφέρει να υπερβεί τις διαρθρωτικές της αδυναμίες, θα ενισχυθεί η ανάπτυξη και θα μειωθεί η αναλογία χρέος προς ΑΕΠ χάρη στην αύξηση του ΑΕΠ. Όμως υπάρχει πάντοτε η αβεβαιότητα της μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Από μόνη της αυτή η αβεβαιότητα αποτελεί βάρος για την Ελλάδα. Η προτεινόμενη λύση από την ελληνική κυβέρνηση  να συνδεθούν τα επίσημα δάνεια με την πορεία του ΑΕΠ θα πρέπει να ληφθεί  σοβαρά υπόψη από τους υπουργούς των  Οικονομικών της Ευρωζώνης, διότι με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται και αυτή η αβεβαιότητα και η χώρα απαλλάσσεται από τον λεγόμενο κίνδυνο της φερεγγυότητας που καθιστά από διστακτικούς  έως αρνητικούς τους επενδυτές.