Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Πως γίνονται οι ψηφοφορίες στην ΕΚΤ και πως αναμένεται να ψηφίσουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τις 22.01.2015.
Το Διοικητικό συμβούλιο (Governing Council)  της ΕΚΤ αποτελείται από έξι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής  (Executive Board) και τους 19 Διοικητές των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών. Η ψηφοφορία για ζητήματα της αρμοδιότητάς της  γίνεται με τον εξής τρόπο : δικαίωμα ψήφου σε μόνιμη βάση έχουν τα έξι μέλη της εκτελεστικής επιτροπής.  Οι  19 Διοικητές  χωρίζονται σε τάξεις  ανάλογα με το οικονομικό βάρος των χωρών τους στην ένωση. Έτσι οι Διοικητές των πέντε ισχυρότερων οικονομικά χωρών, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας και Ολλανδίας έχουν 4 ψήφους. Αυτό σημαίνει ότι διαδοχικά ένας από αυτούς δεν ψηφίζει. Οι υπόλοιποι 14 Διοικητές έχουν 11 ψήφους.  Αυτό σημαίνει ότι διαδοχικά τρεις διοικητές  δεν ψηφίζουν. Η εναλλαγή γίνεται κάθε μήνα. Στην προσεχή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22.01.2015 δεν έχουν δικαίωμα ψήφου από τους πρώτους πέντε ο Ιταλός Διοικητής Ignacio Visco  και από τους υπόλοιπους 14 ο Έλληνας Γιάννης Στουρνάρας, ο Ιρλανδός   Patrick Honohan και ο Εσθονός  Ardo Hansson.
Τώρα από την Εκτελεστική Επιτροπή  αναμένεται να ταχθεί με το μέρος του Weidmann  η γερμανίδα Sabine Lautenschlaeger  και ο Λουξεμβούργιος  Mersch.  Από τους τέσσερις Διοικητές αναμένεται να ταχθεί με το μέρος του Weidmann ο Ολλανδός Kont.  Από τους υπόλοιπους 11, αναμένεται να ταχθούν με το μέρος  του  Weidmann, ο Λουξεμβούργιος  Reinesch,και ο Φιλανδός  Liikanen. Επομένως ο Mario Draghi φαίνεται να διαθέτει επαρκεί πλειοψηφία για να επιβάλλει τις απόψεις του δεδομένου ότι  στην ψηφοφορία ισχύει η απλή πλειοψηφία.