Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας αύξησε το βασικό της επιτόκιο.Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας  αύξησε το βασικό της επιτόκιο στο 17% (Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014) από 10,5% σε μια προσπάθεια να μειώσει τη συνεχιζόμενη πτώση της αξίας του ρούβλι καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να μειώνονται και οι επιπτώσεις από τις κυρώσεις της Δύσης στη μεγέθυνση είναι σημαντικές.
Μετά την απόφαση παρατηρείται ενδυνάμωση της αξίας του ρούβλι , μετά τις σημαντικές απώλειες της Δευτέρας (μεγαλύτερες από το 1998).  Η συνολική αύξηση του βασικού επιτοκίου , αυτό το χρόνο, ανέρχεται σε 11,5%.
Επίσης η ΚΤ αύξησε τη μέγιστη ποσότητα ξένου συναλλάγματος που προσφέρει στις τράπεζες μέσω συμφωνιών  REPOs 28 ημερών από 1,5δις δολάρια σε 5 δις δολάρια. Ακόμη προκειμένου να καταστήσει αποτελεσματικότερη τη νομισματική πολιτική , θα προμηθεύσει δάνεια (δίχως αγοραία περιουσιακά στοιχεία ως ενέχυρα) για 2 έως 549 ημέρες με κυμαινόμενο επιτόκιο.
Παράλληλα η ΚΤ ανακοίνωσε ότι η οικονομία θα συρρικνωθεί σε ετήσιους όρους στις αρχές του 2015 , περίπου κατά 4,5%  εάν η τιμή του βαρελιού κυμανθεί γύρω στα 60 δολάρια το βαρέλι. Είναι γνωστό ότι η ρωσική οικονομία  εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου , δεδομένου ότι τα 2/3 περίπου των εξαγωγών της αποτελούνται από τα δύο αυτά προϊόντα.