Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Δυναμώνει η υποδόρια κόντρα μεταξύ Mario Draghi και Jens Weidmann, στους κόλπους της ΕΚΤ.


Είναι κοινό μυστικό ότι στο Συμβούλιο της ΕΚΤ υπάρχει μια συγκροτημένη αντιπολίτευση στις αποφάσεις του Mario Draghi  και της πλειοψηφίας που στηρίζει τις μέχρι σήμερα αποφάσεις του. Πρόκειται για το γερμανό κεντρικό τραπεζίτη Jens Weidmann και τους συναδέλφους του από τις ΚΤ  Λουξεμβούργου, Ολλανδίας,  Εσθονίας και Λετονίας. Η κριτική που απευθύνουν στον ευρωπαίο κεντρικό τραπεζίτη αφορά τόσο στις επιλογές του για την ακολουθούμενη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, όσο και για τους τρόπους που χρησιμοποιεί για να τις επιτύχει.  Συγκεκριμένα , αναφορικά με το δεύτερο σημείο, υποστηρίζουν ότι η ανακοίνωση του  Mario Draghi , ότι το ενεργητικό της ΕΚΤ θα πρέπει να αυξηθεί στα επίπεδα των αρχών του 2012 (δηλαδή πάνω από 1 τρις ευρώ) έγινε ερήμην τους. Δεν είχαν ενημερωθεί για την πρόθεση αυτή αλλά και ούτε είχε προηγουμένως συζητηθεί στο συμβούλιο της ΕΚΤ. Τώρα  οι αντιρρήσεις τους  σχετικά με τις επιλογές του Mario Draghi στην νομισματική πολιτική της ΕΚΤ είναι λίγο πολύ γνωστές: αντιδρούν, βασικά και για λόγους αρχής, στην επεκτατική της κατεύθυνση και ειδικά στην περίπτωση που θα λάβει  την πραγματική μορφή «ποσοτικής διευκόλυνσης» (quantitative easing). Μάλιστα συνδέουν ευθέως τη δήλωση του Mario Draghi , ότι το ενεργητικό της ΕΚΤ χρειάζεται να φθάσει στο επίπεδο του 2012 (γύρω στα 3 τρις ευρώ) , δηλαδή 1 τρις από το επίπεδο που είναι σήμερα ,κάτι που είναι πολύ δύσκολο  να συμβεί με τα μέχρι σήμερα ανακοινωθέντα μέτρα (αγορά  covered bond , Abs, και διοχέτευση ρευστότητας μέσω Tltro). Επομένως η «ποσοτική διευκόλυνση» βρίσκεται  ante portas.  Στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου (6η Νοεμβρίου 2014) ο Mario Draghi άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νέα μέτρα εάν  οι υπάρχουσες  δυσκολίες συνεχιστούν σε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το προβλεπόμενο. Μάλιστα ο Mario Draghi παρατήρησε ότι διαπιστώνεται « μια εξασθένιση της δυναμικής της μεγέθυνσης» που οδηγεί σε «αναθεώρηση προς τα κάτω της μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ μέχρι το 2016». Σε συνηγορία του  Mario Draghi ήλθαν και οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ (Γραφική παράσταση )


«Η ευρωζώνη μειώνει ταχύτητα μέχρι να σταματήσει και αντιπροσωπεύει σημαντικό κίνδυνο για την παγκόσμια μεγέθυνση ,  με την ανεργία να παραμένει υψηλή και τον πληθωρισμό μακριά από το στόχο» αναφέρεται  στην έκθεση του οργανισμού. «Για το λόγο αυτό, εμπρός σε μια πολύ αδύνατη οικονομική κατάσταση και του κινδύνου του αντιπληθωρισμού, η ΕΚΤ  θα έπρεπε να επεκτείνει την νομισματική της υποστήριξη πέρα από τα  μέτρα που έχει εξαγγείλει . Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει σημαντικές αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων μέχρις ότου ο πληθωρισμός επανέλθει στο επιθυμητό επίπεδο…. Οι αγορές μπορούν να περιλαμβάνουν Abs χαμηλής διαβάθμισης , εταιρικά ομόλογα και κρατικά ομόλογα» αναφέρονται στην  έκθεση του  ΟΟΣΑ.
Όμως και η έκθεση της ΕΕ με τις φθινοπωρινές προβλέψεις σημειώνει ότι η μεγέθυνση στην ευρωζώνη , για το 2015, θα μειωθεί από +1,7% στο 1,1% κάτι που οφείλεται πρωτίστως στην αναμενόμενη μείωση της μεγέθυνσης στην Γερμανία ,από +2,0% σε 1,1% και στη Γαλλία από 1,5% σε 0,7%. Η σύγκριση γίνεται με τις ανοιξιάτικες προβλέψεις της ΕΕ.
Η υποδόρια σύγκρουση μεταξύ  Mario Draghi και Jens Weidmann , θυμίζει έντονα την περίοδο του 2011, λίγο πριν ο Mario Draghi πάρει τα ηνία της ΕΚΤ, όταν είχαμε την σύγκρουση μεταξύ του τότε προέδρου της ΕΚΤ  Jean-Claude Trichet και του τότε διοικητή της Bundesbank Alex Weber όταν ο πρώτος αποφάσισε  να προχωρήσει η ΕΚΤ σε αγορά κρατικών τίτλων χρέους. Η σύγκρουση οδήγησε σε παραίτηση τον  Alex Weber και έξι μήνες μετά και τον Juergen Stark διευθυντή οικονομολόγο της ΕΚΤ. Υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι η υπόγεια αυτή σύγκρουση έχει υπερβεί την αντιπαράθεση για τα λαμβανόμενα μέτρα νομισματικής πολιτικής και κατευθύνεται στο πρόσωπο του Mario Draghi.