Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Σχετικά με τα stress test των ελληνικών τραπεζών.


Καλό είναι σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που ενέχουν «τεχνικής ορολογίας» , αντί να επιχειρούμε να τα αποδώσουμε με το δικό μας τρόπο να ανατρέχουμε στις ανακοινώσεις και συνεπώς και στις διαπιστώσεις των επισήμων και αρμοδίων φορέων. Στην περίπτωση των stress test των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων, είναι σωστό να ανατρέξουμε στην ανακοίνωση της ΤτΕ και στις ανακοινώσεις της ΕΚΤ. Συγκεκριμένα σχετικά με τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών η ανακοίνωση της ΤτΕ είναι η ακόλουθη:
«Τρία από τα τέσσερα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν μέρος στη Συνολική Αξιολόγηση δεν παρουσιάζουν υστέρηση κεφαλαίων με βάση την υπόθεση δυναμικού ισολογισμού και το τέταρτο πιστωτικό ίδρυμα στην ουσία δεν παρουσιάζει κεφαλαιακή υστέρηση.
Με βάση την υπόθεση στατικού ισολογισμού, η Alpha Bank A.E. δεν παρουσιάζει υστέρηση κεφαλαίων, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., παρουσιάζει υστέρηση κεφαλαίων, η οποία όμως υπερκαλύπτεται από την καθαρή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποίησε το 2014 μετά και την αφαίρεση του ποσού εξαγοράς προνομιούχων μετοχών.
Με βάση την υπόθεση στατικού ισολογισμού, η Εθνική Τράπεζα Α.Ε. και η Eurobank Ergasias A.E. παρουσιάζουν υστέρηση κεφαλαίων, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου τις οποίες πραγματοποίησαν το 2014. Ωστόσο, όπως αναφέρει η συγκεντρωτική έκθεση της Συνολικής Αξιολόγησης: «για [αυτές] τις τράπεζες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο και οι οποίες εμφανίζουν κεφαλαιακή υστέρηση βάσει του στατικού ισολογισμού, οι προβολές βάσει του δυναμικού ισολογισμού (οι οποίες εκπονήθηκαν παράλληλα με την αξιολόγηση βάσει του στατικού ισολογισμού, καθώς τα σχέδια αναδιάρθρωσης συμφωνήθηκαν με την ΓΔ Ανταγωνισμού μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) θα ληφθούν υπόψη από τις Μικτές Εποπτικές Ομάδες για τον προσδιορισμό των τελικών κεφαλαιακών απαιτήσεων. Βάσει του δυναμικού ισολογισμού, μία τράπεζα (Εθνική Τράπεζα Α.Ε.) δεν παρουσιάζει υστέρηση κεφαλαίων και ακόμη μία (Eurobank Ergasias A.E.) στην ουσία δεν παρουσιάζει κεφαλαιακή υστέρηση».
Τα αποτελέσματα της άσκησης που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδειξε ότι οι αυξήσεις κεφαλαίων και τα σχέδια αναδιάρθρωσης που υλοποιούνται από τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες έχουν ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή τους θέση».
Τώρα δύο παρατηρήσεις:
Η κατάκτηση της κεφαλαιακής επάρκειας από τις συστημικές τράπεζες (για τις δύο μετά την απόφαση των Μικτών Εποπτικών Μονάδων) ενώ αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την αύξηση της ρευστότητας στην οικονομία δεν αποτελεί συγχρόνως και ικανή. Τα κριτήρια χορήγησης ρευστότητας , προκειμένου να υποστηρίζουν  τα κριτήρια φερεγγυότητας , θα πρέπει να συνάδουν με τα απαραίτητα πιστοληπτικά κριτήρια που απορρέουν από την αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σε αυτή τη φάση , στασιμότητας της οικονομικής δραστηριότητας και υψηλού ποσοστού  μη αποτελεσματικών δανείων (το οποίο σύμφωνα με όλες τις  σημερινές εκτιμήσεις θα συνεχίσει να αυξάνει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 2015) η αναζήτηση  και  η εύρεση λειτουργικής γραμμής αποπληρωμής από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά αποτελεί το βασικό κριτήριο για την χορήγηση νέων δανείων  εκ μέρους του τραπεζικού συστήματος. Πρόκειται για αποφασιστικό κριτήριο   για το τραπεζικό σύστημα το οποίο δεν πρόκειται να παρακαμφθεί. Συνεπώς οι εξελίξεις προβλέπονται δύσκολες και για τον επόμενο χρόνο όσον αφορά στην ρευστότητα.
Υποστηρίζω  από την αρχή της κρίσης , ότι η ρευστότητα της οικονομίας είναι συνάρτηση της οικονομικής δραστηριότητας . Πρόκειται για μια σχέση που εκκινεί από την οικονομική δραστηριότητα και καταλήγει στην ρευστότητα. Όχι το αντίθετο. Επομένως η μεγέθυνση της οικονομίας αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα. Η μεγέθυνση επομένως χρειάζεται να χρηματοδοτηθεί κυρίως με άλλα χρηματοδοτικά μέσα  (ΑΞΕ, Επενδυτική Τράπεζα, Πόροι από ΕΤΕπ, Ευρωπαϊκές Επενδύσεις  κτλ) και τότε το τραπεζικό σύστημα θα ακολουθήσει σιγά σιγά όσο θα αυξάνει η καταθετική του βάση και θα αποκαθίστανται με θετικό πρόσημο οι προσδοκίες.