Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Έρευνα της Goldman Sachs σχετικά με τα αποτελέσματα των stress test των ευρωπαϊκών τραπεζών.Η Goldman Sachs, πραγματοποίησε έρευνα, μεταξύ 125 διεθνών επενδυτών (Δ/Σ των μεγαλύτερων επενδυτικών εταιρειών στον κόσμο) σχετικά με τα επικείμενα αποτελέσματα των stress test και των στοιχείων του ενεργητικού, στα οποία θα υποβληθούν οι 128 μεγαλύτερες τράπεζες της ευρωζώνης και που θα γίνουν γνωστά την περίοδο μεταξύ 17-24 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με τις απαντήσεις (μέσο όρο) οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα χρειαστούν περίπου 51 δις ευρώ για ανακεφαλαιοποίηση. Η αξιοπιστία της έρευνας βρίσκεται στο 89,0%.  Επίσης δέκα τράπεζες , σύμφωνα με τις απαντήσεις, βρίσκονται σε κίνδυνο να «περάσουν» το όριο του απαιτούμενου 5,5% των πρωτογενών ιδίων κεφαλαίων  μετά το διπλό έλεγχο.
Συγκεκριμένα τα τραπεζικά ιδρύματα που βρίσκονται σε κίνδυνο είναι: η ιταλική  Monte dei Paschi (48% των απαντήσεων ), η γερμανική  Commerzbank (43%), η πορτογαλική  Banco Comercial Portugues (34%), η ιταλική  Banco popolare di Verona (33%), η ελληνική Piraeus Bank (33%),η ιταλική  Banca popolare di Milano (32%), η ελληνική  Eurobank (30%), η αυστριακή  Raiffeisen (29%), η ελληνική  Alpha Bank (28%) και η ισπανική  Banco popular spagnolo (28%).
Σημειώνουμε ότι πρόκειται για γνώμες των 125 Δ/Σ και όχι αποτελέσματα.