Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Την μεγαλύτερη αξία εξαγωγών, στην ιστορία της, πέτυχε η Γερμανία τον Ιούλιο του 2014.


Η Γερμανία εξήγαγε αγαθά αξίας 101,0 δις ευρώ και εισήγαγε αγαθά αξίας 77,6 δις ευρώ τον Ιούλιο του 2014. Πρόκειται για την υψηλότερη αξία εξαγωγών στην ιστορία της σε ένα μήνα. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,5% ενώ οι εισαγωγές αντίστοιχα κατά 1,0% έναντι του Ιουλίου 2013. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 23,4 δις ευρώ τον Ιούλιο του 2014 έναντι πλεονάσματος 16,3 δις ευρώ τον Ιούλιο του 2013.Το γερμανικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 21,7 δις ευρώ πάντοτε τον Ιούλιο 2014 έναντι πλεονάσματος 12,3 δις ευρώ τον Ιούλιο του 2013.
Τον Ιούλιο του 2014 η Γερμανία εξήγαγε αγαθά  στις χώρες της ΕΕ ,αξίας  56,9 δις ευρώ , ενώ εισήγαγε από τις χώρες αυτές αγαθά αξίας 50,4 δις ευρώ. Οι εξαγωγές στις χώρες της ΕΕ , σε σχέση με τον Ιούλιο του 2013, αυξήθηκαν κατά 9,6% ενώ αντίστοιχα οι εισαγωγές κατά 2,6%. Στις χώρες της ευρωζώνης η αξία των εξαγομένων αγαθών ανήλθε σε 35,5 δις ευρώ(+6.2%) ενώ η αξία των εισαγωγών από τις ίδιες χώρες ανήλθε σε 34,7 δις ευρώ (-0.5%).
Η αξία των εξαγωγών προς τρίτες χώρες ανήλθε σε 44,1 δις ευρώ (+7,2% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2013) ενώ η αξία των εισαγωγών ανήλθε σε 27,3 δις ευρώ(-1,8% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2013).   
Εμπορικό ισοζύγιο και Ισοζύγιο Τρεχουσών ΣυναλλαγώνΙούλιος
Ιανουάριος- Ιούλιος

Ιούνιος
Ιούλιος
Ιανουάριος – Ιούλιος

2014
2013
1  Exports (f.o.b.)
101.0
659.4
93.5
93.1
638.4

2  Imports (c.i.f.)
77.6
536.6
76.9
76.8
524.2

Foreign trade balance (1-2)
23.4
122.8
16.6
16.3
114.2

Current account balances 1

3  Trade in goods 2               
24.7
133.1
18.7
16.3
125.0

4  Services
–5.9
–21.8
–4.1
–6.8
–29.7

5  Primary income
5.9
30.7
4.8
6.0
35.2

6  Secondary income
–3.0
–24.7
–2.2
–3.3
–25.9

Current account (3+4+5+6)
21.7
117.4
17.2
12.3
104.7

  1 According to calculations of the Deutsche Bundesbank.
2 Including supplementary trade items.