Σάββατο, 2 Αυγούστου 2014

Η απόφαση Griesa και η κατάργηση του πιστωτικού κινδύνου. Έχω αναφερθεί σε προηγούμενο άρθρο μου για τον πραγματικό κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η γνωστή απόφαση του δικαστή Griesa γενικά στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και ειδικά στις σχέσεις τους με το κρατικό χρέος.
Υπάρχει ακόμη ένα σημείο που πραγματικά δημιουργεί μεγάλη εντύπωση και είναι απορίας άξιον το πώς δεν έχει αναδειχθεί από όλους όσοι έχουν ταυτισθεί με την απόφαση  Griesa.
Τα  χρηματοπιστωτικά προϊόντα, αλλά και τα οικονομικά προϊόντα στο σύνολό τους εμπεριέχουν κίνδυνο και για αυτό η οικονομία λειτουργεί σε ένα αβέβαιο περιβάλλον. Ο βασικός κίνδυνος στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα είναι ο πιστωτικός (υπάρχουν και άλλοι : επιτοκίου, ρευστότητας , αγοράς κτλ).
 Η στάθμιση του κινδύνου αποτελεί για κάθε επενδυτή ιδιαίτερη πράξη με βάση τις προσδοκίες που ο καθένας σχηματίζει πριν προβεί στην αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Το ασφάλιστρο κινδύνου που απαιτεί ο κάθε επενδυτής και καταβάλλει ο εκδότης του χρηματοπιστωτικού κινδύνου καλύπτει ακριβώς αυτόν τον κίνδυνο.
 Με την απόφασή του ο δικαστής  Griesa, απλά καταργεί (!!!), διοικητικά, τον πιστωτικό κίνδυνο. Διότι αν όποιος αγοράζει ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν είναι απολύτως σίγουρος ότι θα εισπράξει στο ακέραιο τα χρήματά του ουσιαστικά δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν χρηματοπιστωτικές αγορές και να λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν , εκτιμώντας τους κινδύνους και θέτοντας ασφάλιστρα κινδύνου.
 Ολόκληρη η χρηματοπιστωτική τεχνική καταργείται. Θα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών.
Νομίζω ότι το αστείο έχει τα όριά του. Εκτός αν αυτό θα ισχύσει μόνο για τα κρατικά χρέη και όχι για όλα τα υπόλοιπα !!!
 Θεωρώ ότι είναι απαραίτητη σε αυτή τη φάση μια νομοθετική πρωτοβουλία του αμερικάνικου κογκρέσου που να διαφοροποιεί την απόφαση Griesa.
 Όχι μόνο για την Αργεντινή αλλά για όλες τις χώρες του κόσμου αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας.