Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Οι οικονομικοί δείκτες δείχνουν χειροτέρευση της Τουρκικής οικονομίας.Παράλληλα με την ρευστή κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας αυξάνονται τα σημάδια για χειροτέρευση της τουρκικής οικονομίας. Ήδη οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης έχουν αρχίσει να διαδίδουν ότι οι κίνδυνοι για την τουρκική οικονομία έχουν αυξηθεί. Έχουν αυξηθεί οι αρνητικές προσδοκίες ότι τόσο ο οίκος Fitch τον Οκτώβριο, όσο και ο οίκος  Moodys το Δεκέμβριο πρόκειται να υποβαθμίσουν την πιστοληπτική ικανότητα της Τουρκίας.

Στην τελευταία έκδοση του δελτίου προσδοκιών  (expectations survey) 15.08.2014, της ΚΤ της Τουρκίας γίνεται λόγος για αρνητικές εξελίξεις στον πληθωρισμό, στη συναλλαγματική ισοτιμία της τουρκικής λίρας ως προς το δολάριο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Επίσης, το ποσοστό ανεργίας (εποχικά διορθωμένο) δείχνει μια δραστική χειροτέρευση.

Ακόμη υπάρχουν πληροφορίες στον τουρκικό τύπο ότι χειροτερεύει και η είσπραξη φόρων. Επιπροσθέτως, η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών παρουσιάζει δυσκολίες με αποτέλεσμα να παρουσιάζει μειωμένα έσοδα. Υποστηρίζεται ,ότι ο νέος φορολογικός κανονισμός που θα ισχύσει από τον Σεπτέμβριο, είναι η αιτία αυτής της μείωση. Πάντως ανεξαρτήτως αυτού τα φορολογικά έσοδα αναμένεται να είναι μειωμένα το δεύτερο εξάμηνο του 2014 , επηρεαζόμενα και από την χαμηλή αύξηση του ΑΕΠ  

Η συλλογή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ αναμένεται μειωμένη λόγω της εξασθένισης της οικονομικής δραστηριότητας. Εκτός της αναμενόμενης μείωσης της εγχώριας ζήτησης και η εξωτερική ζήτηση αναμένεται να συρρικνωθεί. Ο πόλεμος στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στερεί από την χώρα εξωτερική ζήτηση από τις όμορες χώρες. Επίσης η στασιμότητα που επικρατεί στην Ευρώπη δυσκολεύει τις εξαγωγές. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Ευρώπη αποτελεί το μεγαλύτερο εισαγωγέα  τουρκικών προϊόντων.
Επίσης παρατηρείται μειωμένη εισαγωγή ξένων κεφαλαίων. Τραπεζικοί κύκλοι θεωρούν ότι η παρατηρούμενη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με την κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά επιδρά αρνητικά στην εισροή ξένων κεφαλαίων στην χώρα.
Φυσικά υπάρχουν και τα σχετικά προβλήματα με τις πολιτικές εξελίξεις οι οποίες επίσης επιβαρύνουν το κλίμα.