Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014

Τι διαπραγματεύεται η Ιταλική κυβέρνηση.Η κατάσταση έκτατης ανάγκης εξαπλώνεται πλέον σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ατμομηχανής της οικονομίας, Γερμανίας. Ακόμη και η «τεχνοδομή» της ΕΕ αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι η αυστηρή τήρηση των παραμέτρων της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής δεν μπορεί να συνεχισθεί.
Χρειάζεται  να ληφθούν αποφάσεις  που δεν εξαναγκάζουν τις χώρες μέλη στη υιοθέτηση  προκυκλικών πολιτικών με σίγουρη την περαιτέρω αρνητική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα κυρίως μέσω της επιβράδυνσης της κατανάλωσης. Ήδη η Γαλλία ανακοίνωσε ότι θα υπερβεί εκ νέου το 4,0% στη σχέση Δημοσιονομικό Έλλειμμα προς ΑΕΠ.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες υπάρχει σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση μεταξύ της ιταλικής κυβέρνησης και της ευρωπαϊκής επιτροπής σε μια προσπάθεια να βρεθεί ένας τρόπος «ευλύγιστης ερμηνείας» μερικών βασικών παραμέτρων της Νέας Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης (Fiscal compact καιi Six pack) .Με βάση  τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πλαίσιο  της Νέας Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης, όποια χώρα έχει λόγο ΔΧ/ΑΕΠ πάνω από 60,0% πρέπει να συγκλίνει σε στόχο 0,0% δημοσιονομικού ελλείμματος ,με ετήσιο ρυθμό 0,5%. Ακριβώς αυτή την παράμετρο επιχειρεί η ιταλική κυβέρνηση να μειώσει σε 0,25,0% με τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιεί με την ευρωπαϊκή επιτροπή.  Βεβαίως αν αυτό επιτευχθεί θα ισχύσει και για τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Βεβαίως δεν πρόκειται για κάτι σπουδαίο ,ίσως να επιτρέψει, όμως,  τη μη περαιτέρω συρρίκνωση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ για το 2015.  Πάντως μέχρι σήμερα φαίνεται ότι μόνο η κυβέρνηση Renzi έχει θέσει για διαπραγμάτευση , έστω και αυτό το ελάχιστο αίτημα.