Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας και οι δημόσιες καταναλωτικές δαπάνες οδήγησαν τη μεγέθυνση του τουρκικού ΑΕΠ.

Η μεγέθυνση της τουρκικής οικονομίας (ΑΕΠ) άγγιξε το 4,3% το πρώτο τρίμηνο του 2014 , διαψεύδοντας τις προβλέψεις του ΔΝΤ (2,3%) και της Παγκόσμιας Τράπεζας (2,4%) .

Βασικός συντελεστής της συγκεκριμένης μεγέθυνσης ο χρηματοπιστωτικός τομέας , ο οποίος μεγεθύνθηκε με ρυθμό 13,9% συμμετέχοντας με 1,7% στη συνολική μεγέθυνση του 4,3%. Παράλληλα η μεγέθυνση πραγματοποιήθηκε , και αυτό είναι το άκρως επικίνδυνο για την τουρκική οικονομία, με μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων (-1,3%) αρνητική συμμετοχή -0,3% στη συνολική μεγέθυνση. Δηλαδή η μεγέθυνση της τουρκικής οικονομίας πραγματοποιήθηκε με μείωση των επενδύσεων. Πρόκειται όπως εύκολα γίνεται κατανοητό, για μια άκρως αρνητική εξέλιξη.
 Όλες οι άλλες κατηγορίες παρουσίασαν θετική συμμετοχή. Η ετήσια πρόβλεψη για τη μεγέθυνση του τουρκικού ΑΕΠ κυμαίνεται στο 4,0%.
 Συγκεκριμένα :
Η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 2,9% ενώ αντίστοιχα οι καταναλωτικές δαπάνες του δημοσίου αυξήθηκαν κατά 8,6%. Οι αυξημένες δημόσιες καταναλωτικές δαπάνες συνδέονται αναμφισβήτητα με τις τοπικές εκλογές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τις 30 Μαρτίου.
Επίσης η αύξηση κατά 5,2% του κατασκευαστικού τομέα συνέβαλε στην συνολική μεγέθυνση του ΑΕΠ.
Εντυπωσιακή είναι η αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 11,4% ενώ αντίστοιχα οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 0,8%.
Η μικρή μεγέθυνση του ΑΕΠ της ΕΕ , που αποτελεί το μεγαλύτερο εταίρο της τουρκικής οικονομίας αλλά και η σημαντική υποτίμηση του τουρκικού νομίσματος έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στην αύξηση των εξαγωγών. Στο πρώτο τρίμηνο του 2013 το αμερικανικό δολάριο αντιστοιχούσε σε 1,8 τουρκικές λίρες. Το πρώτο τρίμηνο του 2014 η ισοτιμία ήταν 2,20 , μια διολίσθηση του 22,0%. Το ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013 αντιστοιχούσε σε 2,35 τουρκικές λίρες και στο πρώτο τρίμηνο του 2014 σε 3,05 τουρκικές λίρες , διολίσθηση του 30,0%. Η σημαντική διολίσθηση του τουρκικού νομίσματος συνέβαλε επίσης στην παρατηρούμενη μείωση των εισαγωγών.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε στο 7,4% του ΑΕΠ μειωμένο σε σχέση με το 7,9% του προηγουμένου τριμήνου. Επίσης η εγχώρια ακαθάριστη αποταμίευση ανήλθε στο 12,4% έναντι 12,2% το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη των δύο αυτών βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες στις μελλοντικές εξελίξεις της τουρκικής οικονομίας.
Πίνακας 2
.

Πηγή: Turkstat