Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Αυξάνονται οι εισαγωγές ενώ οι εξαγωγές παρουσιάζουν στασιμότητα.Η επιλογή της κυβέρνησης και της ΤτΕ να αποδεχτούν την θέση που απορρέει από το κυρίαρχο οικονομικό υπόδειγμα σε παγκόσμιο επίπεδο , ότι η  μεγέθυνση της οικονομίας θα πραγματοποιηθεί  πρωτίστως και με βάση την εξαγωγικές επιδόσεις  , παρότι ακούγεται εξόχως ενδιαφέρον και ελκυστικό, αποδεικνύεται στην πράξη εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί. Τούτο απορρέει από την προσεχτική μελέτη των στοιχείων. 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας τα έτη 2012 και 2013 , σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές .Παρατηρούμε τα εξής: Οι εισαγωγές παρουσίασαν μείωση το 2013 σε σχέση με το 2012 κατά -4,6% έναντι μείωσης -7,9% το έτος 2012 έναντι του έτους 2011. Αντίστοιχα οι εξαγωγές παρουσίασαν μείωση το έτος 2013 κατά -2,1% έναντι του έτους 2012 και αύξηση κατά 0,9% το έτος 2012 έναντι του έτους 2011.

 Πίνακας 1

Εμπορευματικές Συναλλαγές

Έτος
Εισαγωγές
% μεταβολής
Εξαγωγές
% μεταβολής
2012
31387
-7,9
17193,4
0,9
2013
29928
-4,6
16838,5
-2,1
Επίσης σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές ,το πρώτο τρίμηνο του 2014 η συνολική  αξία των εισαγωγών - αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 8040 εκατ. ευρώ έναντι 7283,4 εκατ. ευρώ του  αντίστοιχου τριμήνου του έτους 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,4% (Πίνακας 2). Αντίστοιχα η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών ανήλθε στο ποσό των 3889,1 εκατ. ευρώ έναντι 4081,7 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά -4,7%.


Πίνακας 2

Εμπορευματικές Συναλλαγές


Α' Τρίμηνο


Έτος
Εισαγωγές
% μεταβολής
Εξαγωγές
% μεταβολής
2012
7923,4

4136,6

2013
7283,4
-8
4081,7
-1,3
2014
8040
10,4
3889,1
-4,7Αρχίζει να διακρίνεται αχνά  αλλά σταθερά, το αναμφισβήτητο γεγονός, που απορρέει από την εγγενή αδυναμία της ελληνικής παραγωγικής δομής , ότι η όποια μεγέθυνση του ΑΕΠ θα συνοδευθεί από αύξηση των εμπορευματικών  εισαγωγών μάλιστα σε ρυθμούς οι οποίοι θα είναι δύσκολο να ακολουθηθούν από τους αντίστοιχους ρυθμούς αύξησης των εμπορευματικών  εξαγωγών .  Οι ανάγκες των απαραίτητων εισροών (πρώτων υλών, ημικατεργασμένων , ενέργειας και κεφαλαιουχικών αγαθών) για την παραγωγή των εξαγομένων εμπορευμάτων εξακολουθεί να είναι υψηλή και να λειτουργεί  ως μεγάλο εμπόδιο στη σταθερή και μακροχρόνια εξάπλωσή τους.
Ήδη η συνεχής μείωση του ρυθμού μείωσης του ΑΕΠ που παρατηρείται στην ελληνική οικονομία την τελευταία περίοδο  δεν μπορεί παρά να συναρτάται με την παρατηρούμενη αύξηση των εισαγωγών. Είμαι σίγουρος ότι στο προσεχές μέλλον και τα στατιστικά στοιχεία θα επιβεβαιώσουν του λόγου το αληθές.
Η προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας σε αυτό το υπόδειγμα θα καταδικάσει μεγάλο αριθμό ελλήνων εργαζομένων στην ανεργία ή στη μετανάστευση . Άλλωστε ιστορικά αυτό επιβεβαιώνεται για την ελληνική οικονομία. Ακόμη και η  περίοδος της οικονομικής ανάπτυξης  1956-1971 δεν ήταν μια ανάπτυξη καθοδηγούμενη από τις εξαγωγές ενώ στηρίχτηκε σε πάνω από ένα εκατομμύριο έλληνες μετανάστες.