Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Μετά τις εκλογές.


Με το τέλος της διαδικασίας των τριπλών εκλογών  και την απομάκρυνση από το καθεστώς του απόλυτου αποπροσανατολισμού και της απίστευτης πολιτικής ρητορείας χωρίς περιεχόμενο, είμαστε σε θέση να κοιτάξουμε ξανά πως διαμορφώνονται οι εξελίξεις στην οικονομία και ειδικά  σε αυτούς οι οποίοι , υπό μιαν έννοια, αποτελούν τους μοχλούς της μεγεθυντικής πορείας της χώρας.
-          Ένας από αυτούς είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας. Παρά τα όσα συνεχίζουν να υποστηρίζονται (τουλάχιστον από το 2012) ότι η αύξηση της χρηματοδότησης της οικονομίας βρίσκεται προ των πυλών, τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν διαφορετικές εξελίξεις. Συγκεκριμένα : 
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, τον Απρίλιο του 2014, διαμορφώθηκε στο -3,7%, από -4,1% τον προηγούμενο μήνα. Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 674 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Απρίλιο του 2014, ήταν αρνητική κατά 487 εκατ. ευρώ  και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -4,8%, από -5,3% το Μάρτιο του 2014. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε -4,6%, από -5,1% τον προηγούμενο μήνα και η καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 483 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, τον Απρίλιο του 2014, ήταν αρνητική κατά 5 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε στο 0,8%, από 0,4% τον προηγούμενο μήνα.
Αρνητική κατά 182 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Απρίλιο του 2014  και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -3,2%, από -3,4% τον προηγούμενο μήνα.
-          Οι εξελίξεις στο εξωτερικό ισοζύγιο , ένας ακόμη επιλεγμένος  πυλώνας της οικονομικής πολιτικής , είναι οι ακόλουθες.
Το έλλειμμα του εμπορικού  ισοζυγίου  παρουσίασε ελάχιστη αύξηση , κατά 0,08%.
Οι εξαγωγές αγαθών (χωρίς πλοία και καύσιμα) βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 , αδυνατώντας να παρουσιάσουν την πολυπόθητη αύξηση. Η κατάσταση στο εμπορικό ισοζύγιο διασώζεται , αυτή τη  φορά από την  αύξηση των εισπράξεων από τις υπηρεσίες οι οποίες από 4162,2 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013 έφθασαν τα 4637,0 εκ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Η παρατηρούμενη μικρή αύξηση των εισαγωγών, θα πρέπει να εκληφθεί ως φυσιολογική επειδή συναρτάται με τη φθίνουσα πορεία της ύφεσης της οικονομίας , δεδομένου ότι μέρος των χρησιμοποιούμενων πόρων για την παραγωγή του ΑΕΠ προέρχεται από το εξωτερικό.
Η κατάσταση στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών επίσης έχει ενδιαφέρον διότι οι εισροές ΑΞΕ (και δευτερευόντως των επενδύσεων χαρτοφυλακίου)  αποτελούν το δεύτερο πυλώνα πάνω στον οποίο η κυβέρνηση έχει στηρίξει τις ελπίδες της για μεγέθυνση της οικονομίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ , τα αποτελέσματα είναι πενιχρά:  Οι εισροές ΑΞΕ έφθασαν τα 288,3 εκ ευρώ. Επίσης οι Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου έφθασαν το ύψος των 317,8 εκ ευρώ.  
-           Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές  αυξήθηκαν.
Και νέα αύξηση παρατηρήθηκε τον Απρίλιο στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Εσόδων οι «καινούργιες» ληξιπρόθεσμες οφειλές - δηλαδή αυτές που σχηματίστηκαν μετά την 1/1/2014, έφτασαν στα 4,325 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 3,562 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τέλος Μαρτίου.
Οι «παλαιές οφειλές» δηλαδή αυτές που είχαν σχηματιστεί μέχρι τέλος του 2013, ανήλθαν στα 61,644 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά έχουν εισπραχθεί 702 εκατομμύρια ευρώ με τον στόχο να προσδιορίζεται στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το τέλος Ιουνίου και στα δύο δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του χρόνου.
Συνολικά οι οφειλές - νέες και παλαιές- διαμορφώνονται κοντά στα 66 δισεκατομμύρια ευρώ.
Οι οφειλές που έχουν σχηματιστεί μετά την 1/1/2013, διαμορφώνονται περίπου στα 14 δισεκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το 2013 είχε συλλεγεί το 12,3% των ληξιπρόθεσμων έναντι 9,3% του 2014.

  -    Τα 1+1 δισ. ευρώ του Ιουνίου και Ιουλίου από την ευρωπαϊκή δόση προϋποθέτουν τα γνωστά 6 + 6 προαπαιτούμενα, ενώ στις 5 Ιουνίου θα αποφασίσει το Δ.Σ. του ΔΝΤ για τη δική του δόση των 3,6 δισ. ευρώ. Σε αντίθεση με το ελληνικό, το “ευρωπαϊκό κράτος” έχει συνέχεια, όπως και η τρόικα, η οποία τίποτε άλλο δεν γνωρίζει πέρα από την “υλοποίηση των δεσμεύσεων”…