Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Αυξήθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών της τουρκικής οικονομίας καθώς και πληθωρισμός.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τουρκικής Στατιστικής Αρχής , οι εξαγωγές αγαθών  το 2013 μειώθηκαν σε σχέση με το 2012 κατά 2,3% , ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,3% την ίδια περίοδο. Το έλλειμμα ανήλθε στα 99,782 δις δολάρια έναντι 84,083 δις δολαρίων το 2012. Παρά τα αντιθέτου υποστηριζόμενα το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών συνεχίζει να αυξάνει ολόκληρη την περίοδο που υποτίθεται ότι η τουρκική οικονομία είναι μια export-led economy.

Γραφική παράσταση 1.
Εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών 2013/2012


Πηγή: TURKSTAT

Στο Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών κατά τομείς. Ο τομέας της μεταποίησης  εξάγει το 93,1 (2013) των αγαθών.
Αντίστοιχα ο τομέας των ημικατεργασμένων κατέχει την πρώτη θέση με 73,0% (2013) ακολουθούμενος από τον τομέα των κεφαλαιακών αγαθών , 14,6% (2013).
Πίνακας 1
Εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών 2013/2012 ανά τομέα

Πηγή: TURKSTAT

Επίσης ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση ανήλθε στο 7,48% το μήνα Ιανουάριο 2014
υπερβαίνοντας τους στόχους της ΚΤ της χώρς. 
Γραφική παράσταση 2.
Ο πληθωρισμός Ιανουάριος 2014.
Πηγή: TURKSTAT