Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Η γερμανική οικονομία εξακολουθεί να μεγεθύνεται μέσω εξαγωγών


 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Οργανισμού της Γερμανίας (Dectatis Press release 048 / 2014-02-14) το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2013 κατά 0,4% έναντι του 0,3% των προβλέψεων. Η αύξηση είναι μικρή αλλά σημαντική και προήρθε από τον εξωτερικό τομέα λόγω της μεγαλύτερης αύξησης των εξαγωγών. Η εγχώρια ζήτηση  σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2013, παρουσιάζεται ουσιαστικά αμετάβλητη αλλά οι συνιστώσες της παρουσιάζουν την εξής εικόνα : η δημόσια κατανάλωση παραμένει αμετάβλητη, η τελική ζήτηση των νοικοκυριών ελαφρά μειωμένη (παρά τις γιορτές), ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου ελαφρά αύξηση (και στις τρεις συνιστώσες του : μηχανήματα, εξοπλισμό, κατασκευές) , τα αποθέματα μειωμένα.  Επίσης οι δημόσιες επενδύσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες παρότι υπάρχουν προβλήματα σε διάφορες δημόσιες υποδομές , όπως οι αυτοκινητόδρομοι και το σιδηροδρομικό δίκτυο που χρειάζονται σημαντικές βελτιώσεις. Σύμφωνα με πολλές εκτιμήσεις το 2014 διαγράφεται θετικό για το γερμανικό ΑΕΠ διότι οι παραγγελίες στη βιομηχανία έχουν γίνει στο επιθυμητό επίπεδο αλλά και διότι αναμένεται αύξηση της δημόσιας δαπάνης το 2014 αλλά και των επενδύσεων για εκμοντερνισμό των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Όμως οι παραπάνω εξελίξεις δείχνουν ότι η γερμανική οικονομία εξακολουθεί να μεγεθύνεται μέσω των εξαγωγών αγνοώντας τις κριτικές φωνές των ΗΠΑ, του ΔΝΤ αλλά και διαφόρων χωρών της ευρωζώνης οι οποίες ζητούν την αύξηση της εγχώριας ζήτησης έτσι ώστε να μειωθεί το σημαντικό πλεόνασμα του γερμανικού εξωτερικού ισοζυγίου.
Όπως είναι γνωστό , σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ , αν μια χώρα παρουσιάζει  τα τελευταία τρία χρόνια , κατά μέσο όρο , πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών υψηλότερο του 6,0% του ΑΕΠ της (είναι περίεργο ότι αν μια χώρα παρουσιάζει έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών πάνω από 4,0% είναι υποχρεωμένη να το μειώσει . Η διαφορά αυτή είναι καθαρά γερμανικής έμπνευσης) , υποχρεούται να το μειώσει . Σε διαφορετική περίπτωση θα υποστεί τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία το γερμανικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών  το 2010 ήταν 6,16% του ΑΕΠ το 2011 το 6,16% και το 2012 6,96% . Ο μέσος όρος της τριετίας είναι 6,5% . Άρα η Γερμανία πρέπει να μειώσει το πλεόνασμά της. Κάτι βέβαια που δεν φαίνεται να συμβαίνει διότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πάλι το πλεόνασμα για το 2013 θα είναι πάνω από το 6,0%.

Γραφική παράσταση 1
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας ως % του ΑΕΠ


Πηγή: World Bank.