Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Μείωση παρουσίασαν οι ΑΞΕ το2013 στην Τουρκία.


Οι ΑΞΕ  το 2013 ανήλθαν σε 10,1 δις δολάρια , έναντι 10,1 δις δολάρια το 2012 παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,3%.  Στον  ενεργειακό τομέα  επενδύθηκαν 2,5 δις δολάρια δηλαδή αύξηση περίπου 60,0% σε σχέση με το 2012. Το 24,7% δηλαδή των ΑΞΕ κατευθύνθηκαν στον ενεργειακό τομέα δείχνοντας τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει η τουρκική κυβέρνηση να βελτιώσει το ενεργειακό της ισοζύγιο. Στον κατασκευαστικό τομέα επενδύθηκαν μόνο 222 εκατομμύρια δολάρια έναντι 1,,4 δις δολάρια το 2012 (μείωση 84,5%)  . Το ίδιο συνέβη και στο τομέα των ακινήτων με 130 εκατομμύρια δολάρια έναντι 173 εκατομμυρίων δολαρίων το 2012 (μείωση 24,9%).