Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Διπλασιάστηκε το επιτόκιο της έκδοσης τουρκιών δεκαετών Eurobond .


Η Τουρκία  προχώρησε στην έκδοση  Eurobond δεκαετούς διάρκειας  με ρήτρα δολαρίου ποσού 2,5 δις δολαρίων στις 23 Ιανουαρίου 2013. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε τέσσερις φορές αλλά το επιτόκιο που κλήθηκε να καταβάλει ήταν υψηλότατο 5,85 % , διπλάσιο σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή έκδοση. Επίσης ήταν  299 σημεία βάσης πάνω από το δεκαετές ομόλογο των ΗΠΑ και 15 σημεία βάσης πάνω από την καμπύλη αποδόσεων των τουρκικών ομολόγων.