Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Οι εξελίξεις γίνονται περισσότερο δύσκολες και δυσοίωνες για την τουρκική οικονομία.

Η αύξηση των επιτοκίων της ΚΤ της Τουρκίας ήταν εκ των πραγμάτων μια κίνηση force, προκειμένου να  συγκρατηθούν  τα κεφάλαια τα οποία  εγκαταλείπουν την χώρα, λόγω της γενικότερης αναταραχής στις αναδυόμενες αγορές αλλά και των ειδικών συνθηκών της τουρκικής οικονομίας και κοινωνίας ,   παρασύροντας  σε καθοδική πορεία και το τουρκικό νόμισμα. Η κίνηση αυτή δεν είναι καθόλου βέβαιον ότι θα έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αν κρίνουμε και από τις πρώτες αντιδράσεις της αγοράς. Πράγματι την ημέρα πριν τη δημοσιοποίηση της απόφασης (28 Ιανουαρίου) η ισοτιμία σε σχέση με το δολάριο ήταν 2,25 στη συνέχεια έπεσε στο 2,17 αλλά αργότερα αυξήθηκε (29 Ιανουαρίου) στο 2,28 . Βεβαίως είναι χαμηλότερη από το 2,39 της 27 Ιανουαρίου.
Το σημαντικό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το οποίο αποτελεί την πρωτογενή αιτία του προβλήματος δεν μπορεί να διορθωθεί με την συγκεκριμένη πολιτική. Μάλιστα η ενδυνάμωση της ισοτιμίας (αν επιτευχθεί σταθεροποίηση γύρω στο 2,25-2,30) πιθανά να προκαλέσει δυσμενείς εξελίξεις και σε αυτόν τον τομέα δεδομένου ότι θα ευνοηθούν οι εισαγωγές έναντι των εξαγωγών. Η συναλλαγματική πολιτική  εξαντλείται σε σύντομο χρονικό διάστημα αν δεν συνοδευτεί με κατάλληλα  μέτρα  γενικότερης  οικονομικής πολιτικής τα οποία να επιδιώκουν τον περιορισμό των πρωτογενών αιτιών και στη συγκεκριμένη περίπτωση του υψηλότατου ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Οι συνέπειες αναμένονται να είναι δυσμενείς και για το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ , το οποίο, ως γνωστόν, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πιστωτική επέκταση την οποία προφανώς θα καταστήσει δυσχερέστατη η αύξηση κόστους του τραπεζικού  δανεισμού.
Αν συμπεριλάβουμε το σημαντικότατο και καθοριστικό παράγοντα αυτής της κρίσης , την συνεχιζόμενη πολιτική  αμφισβήτηση της κυβέρνησης Ερντογάν , της οποίας η σταθερότητα αποτέλεσε το βασικό πυλώνα της δεκαετούς αναπτυξιακής πορείας της τουρκικής οικονομίας , τότε  οι εξελίξεις   γίνονται περισσότερο δύσκολες και δυσοίωνες.