Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Μείωση επιτοκίων καταθέσεων , αύξηση επιτοκίων δανεισμού .Συνεχίστηκε και τον μήνα Νοέμβριο η μείωση του μέσου επιτοκίου (παλαιών) καταθέσεων καθώς και η αύξηση του μέσου επιτοκίου (παλαιών) δανείων από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ (Πίνακας 1)  το μέσο επιτόκιο υφισταμένων καταθέσεων μειώθηκε από 2,32% σε 2,14% . Δηλαδή το επιτοκιακό  κόστος  των τραπεζικών ιδρυμάτων μειώθηκε κατά 0.18%. Σε ετήσια βάση αυτό σημαίνει μείωση ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ (σύνολο καταθέσεων 165 δις ευρώ , Νοέμβριος 2013).  Αντιστοίχως η αύξηση του μέσου επιτοκίου δανεισμού (στα υφιστάμενα δάνεια) ήταν 0,10%. Ως αποτέλεσμα τα επιτοκιακά έσοδα  του τραπεζικού συστήματος θα αυξηθούν σε ετήσια βάση κατά 240 εκ ευρώ (σύνολο δανείων 239,937 δις ευρώ Νοέμβριος 2013). Η ελληνική οικονομία, σε περίοδο βαθειάς υφέσεως και έλλειψης ρευστότητας  επιβαρύνεται συνολικά με 540 εκατ. ευρώ . Συνάδει η συγκεκριμένη ενέργεια με την προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας;
                                                      Πίνακας 1
Μέσα επιτόκια υφισταμένων καταθέσεων και δανείων
Σεπτέμβριος
2,32
3,37
Οκτώβριος
2,21
3,46
Νοέμβριος
2,14
3,47
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.