Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014

Πάλι για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του 2015.
Στον  Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες και οι πηγές της ελληνικής γενικής κυβέρνησης όπως αυτές διαμορφώνονταν την περίοδο πριν από τις τελευταίες εξελίξεις (μη συμφωνία με την τρόικα στην τελευταία αξιολόγηση, την προκήρυξη πρόωρης εκλογής του προέδρου της δημοκρατίας,  αλλά και τις συζητήσεις για τις δύο προληπτικές γραμμές στήριξης από την ΕΕ και το ΔΝΤ).


Το μεσο-μακροχρόνιο χρέος αποτελείται από ομόλογα 4,5 δις ευρώ (ΕΚΤ) και τα υπόλοιπα 3,4 δις ευρώ είναι δάνεια (διακρατικά δάνεια).
Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις έχουν επέλθει διαφοροποιήσεις ως προς τις υπάρχουσες πηγές χρηματοδότησης των αναγκών. Παρότι ακόμη δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμα της εκλογής του προέδρου της δημοκρατίας αλλά και το αποτέλεσμα , σε περίπτωση προκήρυξης  βουλευτικών εκλογών, μπορούμε να υπολογίσουμε τις υπάρχουσες πηγές  χρηματοδότησης στην πιθανή περίπτωση που η σημερινή αντιπολίτευση κερδίσει τις εκλογές και θελήσει να προχωρήσει σε «συνολική διαπραγμάτευση της δανειακής σύμβασης».  Συγκεκριμένα:
Οι πηγές του 2014 θα μειωθούν κατά -7,8 δις ευρώ δεδομένου ότι δεν θα προχωρήσει η αξιολόγηση του υπάρχοντος προγράμματος και συνεπώς  3,5 δις ευρώ από το ΔΝΤ , 1,8 δις ευρώ από τον EFSF KAI 2,5δις ευρώ  από το πρόγραμμα SMP+ANFA δεν θα εισπραχθούν.  Συγχρόνως το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού αναμένεται να κλείσει στα 3,5 – 4,0 δις ευρώ . Επομένως μπορούμε να υπολογίσουμε ότι θα αυξηθεί κατά 1 δις ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα σε σχέση με το αναφερόμενο στον Πίνακα 1. Συνεπώς το αποθεματικό του 2014 δεν θα είναι 8,0 δις αλλά 1 δις ευρώ. Επίσης  οι  υπολογιζόμενες πηγές του 2015  θα μειωθούν κατά : επίσημη χρηματοδότηση του ΔΝΤ 7,1 δις, ιδιωτικοποιήσεις 2,2 δις ευρώ , προγράμματα   SMP+ANFA 2,0 δις ευρώ . Συνολικά 11,3 δις ευρώ. Με την προϋπόθεση ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι (κάτι αμφίβολο) του ιδίου ύψους 5,6 δις ευρώ οι συνολικές υπάρχουσες πηγές χρηματοδότησης είναι ύψους 34,3 δις ευρώ. Υποθέτοντας ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες είναι 46,1 δις ευρώ εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι λείπουν 11,8 δις ευρώ.
Τώρα η κάλυψη αυτού του χρηματοδοτικού κενού πως μπορεί να συμβεί;
-          Με την προσφυγή στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η Ελλάδα είναι εκτός αγορών και φαίνεται δύσκολο να προσφύγει σε αυτές να προμηθευθεί τα κεφάλαια που λείπουν.
-          Με την αύξηση της βραχυπρόθεσμης  χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τον Πίνακα 1 έχει υπολογισθεί ότι θα υπάρξει έκδοση ποσού  15 δις ευρώ έντοκα γραμμάτια. Το ελληνικό Δημόσιο έχει εκδώσει έντοκα συνολικού ύψους 15 δισ. ευρώ (2014) τα οποία στη μεγάλη τους πλειοψηφία βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των εγχώριων τραπεζών. Βάσει του Μνημονίου, από τα 15 δισ. των εντόκων οι τράπεζες μπορούν να αξιοποιούν ως ενέχυρο για την άντληση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέχρι ποσού 3,5 δισ. ευρώ, κάτι που ήδη έχουν κάνει. Έτσι, κεφάλαια περί τα 11 δισ. ευρώ, που το τραπεζικό σύστημα θα μπορούσε να διοχετεύσει για τη χρηματοδότηση της οικονομίας, έχουν απορροφηθεί από το Δημόσιο. Υπενθυμίζουν, μάλιστα, ότι τον Μάρτιο 2015  η ΕΚΤ δεν θα δέχεται πλέον τις εγγυήσεις που είχε παράσχει το ελληνικό Δημόσιο για τη στήριξη των τραπεζών (Νόμος Αλογοσκούφη), συνολικού ύψους 15 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι η ρευστότητα που έχει αντληθεί με βάση τις εγγυήσεις αυτές θα περάσει σε καθεστώς Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας (ELA). Επομένως και εδώ τα περιθώρια είναι περιορισμένα. Πάντως υπάρχει κάποιο περιθώριο χρηματοδότησης κρατικών αναγκών, ικανό να καλύψει μέρος των αναγκών.Αυτό προκύπτει από τα ιστορικά στοιχεία (παρότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις) : οι σωρευτικές εκδόσεις εντόκων γραμματίων ήταν (δις ευρώ) : 2012= 47,01 , 2013= 44,7 , 2014= 40,6 και 2014=38 (προβλέψεις).

-          Με την μείωση των χρηματοδοτικών αναγκών. Αυτό προϋποθέτει διαπραγμάτευση με τους πιστωτές. Έως ότου λάβει χώρα η συνολική διαπραγμάτευση και ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση , η χώρα  χρειάζεται να λειτουργεί και την περίοδο που πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση . Αναφέρομαι γενικά στο 2015. Επομένως απαιτείται παράλληλος σχεδιασμός για  το αίτημα της μείωσης των χρηματοδοτικών αναγκών του 2015. Το ποσό του ΔΝΤ (8,6 δις ευρώ) δεν υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Τα ομόλογα που διακρατεί η ΕΚΤ (4,5 δις ευρώ)  φαίνεται σχεδόν απίθανο. Απομένουν τα διακρατικά δάνεια (3,4 δις ευρώ) . Επίσης το ποσό της εξυπηρέτησης (τόκοι)  που αναλογεί σε αυτά. Το οποίο θα πρέπει να κυμαίνεται περίπου στα 540-550 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί ενώ η χώρα , η κοινωνία και η οικονομία θα βρίσκονται «εν λειτουργία». Αυτό καθιστά πρωταρχικό το αίτημα να εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της λειτουργίας της. Όλοι γνωρίζουμε βεβαίως ότι θα υπάρξει «σχετικό πάγωμα» των οικονομικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της εκλογικής αναμέτρησης (αν προκύψει) αλλά και την πρώτη περίοδο εγκατάστασης της νέας κυβέρνησης (αν προκύψει).  Όμως αυτό το πάγωμα θα διαλυθεί πιο γρήγορα αν αποδειχθεί ότι η νέα κυβέρνηση καταφέρνει να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως.

Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Η εγχώρια ζήτηση βασικός συντελεστής της οικονομικής δραστηριότητας.
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η προσεκτική μελέτη των αναφορών της ΕΚΤ (Monthly Bulletin, December 2014) στις εξελίξεις της οικονομικής δραστηριότητας σε επιλεγμένες οικονομίες του πλανήτη και οι παράγοντες  (θετικοί και αρνητικοί) που συμβάλλουν  σε αυτές. Παραθέτουμε αποσπάσματα από τις αναλύσεις της ΕΚΤ.

ΗΠΑ
Στις ΗΠΑ, η οικονομική δραστηριότητα ενισχύεται τα τελευταία τρίμηνα, ύστερα από τη σημαντική μεταβλητότητα των στοιχείων στις αρχές του έτους.  Σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση του Bureau of Economic Analysis, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε με ανηγμένο σε ετήσια βάση ρυθμό 3,9% (1,0% σε τριμηνιαία βάση), στηριζόμενο τόσο στην εγχώρια όσο και στην εξωτερική ζήτηση…. Όσον αφορά την αγορά κατοικίας, τα πρόσφατα στοιχεία συνάδουν με συνεχιζόμενη μέτρια ανάκαμψη, όπως υποδηλώνει η αύξηση στις πωλήσεις κατοικιών, τις νέες οικοδομικές εργασίες και την έκδοση οικοδομικών αδειών τους τελευταίους μήνες.
ΙΑΠΩΝΙΑ
Στην Ιαπωνία, σύμφωνα με τη προκαταρκτική εκτίμηση του Γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου, το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε αναπάντεχα κατά 0,4% το γ΄ τρίμηνο, ύστερα από υποχώρηση κατά 1,9% το β΄ τρίμηνο που συνδεόταν με την αναδιάταξη της δραστηριότητας μετά την αύξηση του φόρου κατανάλωσης την 1η Απριλίου 2014. Η συρρίκνωση του προϊόντος το γ΄ τρίμηνο οφείλεται κυρίως στα αποθέματα καθώς και στη μείωση των επενδύσεων σε κατοικίες και των λοιπών επενδύσεων.
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο ρυθμός οικονομικής δραστηριότητας παρέμεινε εύρωστος τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2014. Η ανάπτυξη ωθείται από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση, ιδιαίτερα την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις σε κατοικίες, που με τη σειρά τους στηρίζονται στην υποχώρηση της μακροοικονομικής αβεβαιότητας και τις σχετικά χαλαρές πιστωτικές συνθήκες.
ΣΟΥΗΔΙΑ - ΔΑΝΙΑ
Στη Σουηδία, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% σε τριμηνιαία βάση το γ΄ τρίμηνο του 2014, από 0,5% το προηγούμενο τρίμηνο. Στη Δανία, η οικονομική δραστηριότητα
επιταχύνθηκε από 0,1% σε τριμηνιαία βάση το β΄ τρίμηνο του 2014 σε 0,5% το γ΄ τρίμηνο. Και στις δύο χώρες, η οικονομική δραστηριότητα στηρίχθηκε κυρίως στην εγχώρια ζήτηση.
ΕΛΒΕΤΙΑ.
Στην Ελβετία, η δραστηριότητα έχασε μέρος της δυναμικής που παρουσιάζει από τις αρχές του 2014, λόγω της ασθενέστερης εγχώριας ζήτησης και των υποτονικών εξαγωγών, ενώ ο πληθωρισμός παρέμεινε κοντά στο μηδέν.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ.
Όσον αφορά το προσεχές διάστημα, η οικονομική δραστηριότητα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (Ρουμανία, Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία)   αναμένεται να
παραμείνει σχετικά εύρωστη, στηριζόμενη στη σταδιακή ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης.
ΚΙΝΑ.
Η σταδιακή υποχώρηση της αύξησης του ΑΕΠ στην Κίνα που καταγράφεται από τα τέλη του 2013 συνεχίστηκε και το γ΄ τρίμηνο. Η κατανάλωση και το εμπόριο αποτέλεσαν τους κύριους προωθητικούς παράγοντες της ανάπτυξης, ενώ η συμβολή των επενδύσεων ήταν ασθενέστερη, αντανακλώντας κυρίως την επιβράδυνση των επενδύσεων σε κατοικίες και το μετριασμό της πιστωτικής επέκτασης. Ο ρυθμός μείωσης της οικιστικής δραστηριότητας και των τιμών υποχώρησε στην αρχή του δ΄ τριμήνου, ύστερα από τη θέσπιση μιας σειράς διευκολυντικών μέτρων από την κεντρική διοίκηση και τις τοπικές αρχές τους τελευταίους μήνες, όπως η μείωση του ποσοστού της χρηματοδότησης του ακινήτου που πρέπει να καλύψει ο αγοραστής και η μείωση των περιορισμών στις αγορές. Επιπλέον, θετική ήταν η συμβολή της συνεχιζόμενης αστικοποίησης και της έντονης αύξησης των εισοδημάτων.

ΚΟΡΕΑ.
Στην Κορέα, η αύξηση του ΑΕΠ βελτιώθηκε ελαφρά το γ΄ τρίμηνο του 2014 (0,9% σε τριμηνιαία βάση), καθώς η κατανάλωση ωφελήθηκε από τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής για την τόνωση της οικονομίας.

ΕΥΡΩΖΩΝΗ.

Η ασθενέστερη από το αναμενόμενο οικονομική δραστηριότητα σημειώθηκε σε ένα περιβάλλον υποτονικών εξελίξεων στο παγκόσμιο εμπόριο, αυξημένων ανησυχιών σχετικά με τις προοπτικές της εγχώριας ανάπτυξης οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα τροφοδοτούνται από την ανακοπή της διαδικασίας οικονομικών μεταρρυθμίσεων σε ορισμένες χώρες, των επίμονων γεωπολιτικών εντάσεων και της υποτονικότερης από ό,τι προβλεπόταν ανόδου των επενδύσεων σε κατοικίες σε ορισμένες χώρες.  
Οι προοπτικές για τις επενδύσεις σε κατοικίες παραμένουν συγκρατημένες. Οι επενδύσεις σε
κατοικίες θα πρέπει να αποκτήσουν κάποια δυναμική στη διάρκεια του 2015, καθώς η
οικονομική δραστηριότητα ανακάμπτει σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων στεγαστικών
δανείων και βελτιωμένων συνθηκών προσφοράς πιστώσεων και καθώς η ανάγκη προσαρμογής των αγορών κατοικιών σταδιακά εξασθενεί.
Ο ρυθμός αύξησης των επιχειρηματικών επενδύσεων εκτιμάται ότι θα παραμείνει αρκετά
χαμηλός βραχυπρόθεσμα. Παρά τους υποστηρικτικούς παράγοντες που αναφέρθηκαν
παραπάνω, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη έχει μειωθεί τελευταία. Τις επιχειρηματικές
επενδύσεις φαίνεται να επηρεάζει έντονα ο αντίκτυπος ορισμένων δυσμενών παραγόντων, όπως ιδίως οι συνθήκες χρηματοδότησης σε ορισμένες χώρες, οι οποίες αν και βελτιώνονται
εξακολουθούν να είναι δυσμενείς, οι ανησυχίες σχετικά με τη βραδεία εξέλιξη των
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε συγκεκριμένες χώρες και οι επίμονες γεωπολιτικές εντάσεις.
Επιπροσθέτως, η αβεβαιότητα που περιβάλλει τις προοπτικές για τη ζήτηση επηρεάζει αρνητικά τις επιχειρηματικές επενδύσεις.

Η έντονη μείωση των επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ είναι γενικευμένο φαινόμενο για όλες τις συνιστώσες των επενδύσεων. Οι δημόσιες επενδύσεις μειώθηκαν λόγω του πολύ περιορισμένου δημοσιονομικού περιθωρίου ελιγμών. Όσον αφορά τις επενδύσεις σε κατοικίες, ουσιαστικά δεν υπάρχουν ενδείξεις ανάκαμψης και η υπό εξέλιξη διαδικασία προσαρμογής στην αγορά κατοικιών αναμένεται να εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντικό ανασχετικό παράγοντα.
Επιπλέον, οι παρατηρούμενες χαμηλές επιχειρηματικές επενδύσεις συμπίπτουν με ιδιαίτερα
πενιχρές εξαγωγικές επιδόσεις και αυξημένη αβεβαιότητα όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη
μελλοντική πολιτική που θα ακολουθήσουν οι κυβερνήσεις.
Όσον αφορά τις προοπτικές για το προσεχές διάστημα, η συμβολή της δημόσιας κατανάλωσης στην εγχώρια ζήτηση αναμένεται να παραμείνει περιορισμένη τα επόμενα τρίμηνα, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ανάγκη για περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή σε ορισμένες χώρες 
Η προστιθέμενη αξία στον τομέα των κατασκευών κατέγραψε μείωση 1,6% σε τριμηνιαία βάση το β΄ τρίμηνο του 2014, εξέλιξη που συνάδει με την υποχώρηση της παραγωγής στον τομέα των κατασκευών το ίδιο τρίμηνο (1,1%) και επηρεάστηκε από μια αντισταθμιστική επίδραση μετά την ασυνήθιστα έντονη παραγωγή που παρατηρήθηκε το α΄ τρίμηνο λόγω των πολύ ήπιων καιρικών συνθηκών σε αρκετές χώρες της ζώνης του ευρώ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω αναλύσεις παρατηρείται ότι η εγχώρια ζήτηση αποτελεί το βασικό παράγοντα διαμόρφωσης των εξελίξεων στην οικονομική δραστηριότητα των συγκεκριμένων επιλεγμένων χωρών. Μάλιστα θα πρέπει να υπογραμμισθεί ο βασικός ρόλος των επενδύσεων σε κατοικίες και κατασκευές , αλλά και των δημοσίων επενδύσεων στην μεταβολή (θετική ή αρνητική) της εγχώριας ζήτησης. Για ακόμη μια φορά δείχνεται με σαφήνεια ότι η εγχώρια ζήτηση αποτελεί το βασικό παράγοντα προσδιορισμού του εισοδήματος σε όλες τις οικονομίες του πλανήτη.  


Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Ποσοτική διευκόλυνση προ των πυλών; Ναι αλλά τι θα την συνοδεύει;
Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η ΕΚΤ μελετά ένα συγκεκριμένο σύστημα για να μεταφέρει τους κινδύνους από μια πιθανή «ποσοτική διευκόλυνση» [quantitative easing (qe)] στα πιο ασθενή κράτη που έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη υποστήριξης από τη νομισματική πολιτική , ζητώντας με αυτό τον τρόπο να υπερβεί τις αντιρρήσεις της γερμανικής Bundesbank. Όπως είναι γνωστό , η Bundesbank αντιτίθεται απολύτως στην αμοιβαιοποίηση των χρεών των κρατών της ευρωζώνης.  Άλλωστε η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης έχει κτιστεί πάνω σε αυτή την άποψη. Η ΕΚΤ αποτελεί το κατ’ εξοχήν παράδειγμα και το υπόδειγμά της ακολουθεί οποιοσδήποτε νέος θεσμός , όπως πχ. αρχικά ο EFSF και στη συνέχεια ο ESM. Επισταμένα διατηρείται η διακριτή παρουσία των χωρών μελών στο ιδρυτικό κεφάλαιο και επομένως σε κάθε πιθανό κίνδυνο. Επιπλέον η Bundesbank θεωρεί ότι μέσω της διαδικασίας της ποσοτικής διευκόλυνσης τα Κράτη θα αδράξουν την ευκαιρία για να αυξήσουν το δανεισμό τους.
Η ιδέα είναι να επιβάλλει στα πιο αδύνατα κράτη τη δημιουργία ενός κεφαλαιακού αποθέματος ως αντιστάθμισμα για πιθανές απώλειες από τα ομόλογα που θα αγοράσει η ΕΚΤ. Εναλλακτικά , οι αγορές ομολόγων , στο πλαίσιο της  «ποσοτικής διευκόλυνσης» θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ευθέως από τις Εθνικές ΚΤ , φυσικά κάτω από την καθοδήγηση και τις οδηγίες της ΕΚΤ. Στην περίπτωση που υπάρξουν απώλειες σε βαθμό που να επιφέρουν μειώσεις των κεφαλαίων των Εθνικών ΚΤ , αυτές θα καλυφθούν από τη συνεισφορά κάθε χώρας.http://adv.ilsole24ore.it/5/www.ilsole24ore.it/10/_02_020_/_notizie_/_europa/L18/839698747/VideoBox_180x150/IlSole24Ore/Autopromo_SOLE_square/square_INVENDUTO_Sole.html/5434496157315266717855414150594d?_RM_EMPTY_&

Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος Μάριο Ντράγκι, μελετούνται οι τεχνικές λεπτομέρειες για μια πιθανή «ποσοτική διευκόλυνση» την οποία οι αγορές αναμένουν το πρώτο τρίμηνο του 2015. Μάλιστα μετά τις εκτιμήσεις ( δες συνέντευξη του αντιπροέδρου Vítor Constâncio, στην γερμανική  Wirtschaftswoche  22 December 2015)  ότι ο πληθωρισμός της ευρωζώνης αναμένεται να είναι αρνητικός τους προσεχείς μήνες (λόγω της συνεχιζόμενης πτώσης της τιμής του πετρελαίου) φαίνεται ότι οι διαδικασίες επιταχύνονται.  

Η ιδέα της δημιουργίας κεφαλαιακού αποθέματος σε κάθε χώρα θέτει σε κίνδυνο τις αναμενόμενες θετικές επιδράσεις της ποσοτικής διευκόλυνσης. Βεβαίως πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα σχεδιαστεί ο μηχανισμός. Πάντως αν κάνουμε ένα πρώτο υπολογισμό των απαιτουμένων κεφαλαίων με βάση τις τιμές των CDS πχ για την Ελλάδα φαίνεται ότι απαιτούνται 3,2 εκατ. δολάρια για την εξασφάλιση ενός δανείου 10 εκατ. δολαρίων. Συνεπώς το υψηλό κόστος θα ήταν ένας αποτρεπτικός παράγοντας για την αποδοχή της ποσοτικής διευκόλυνσης.
Εκτός όμως από την προηγούμενη παρατήρηση, υπάρχει ακόμη μια σημαντική διάσταση που χρειάζεται να ληφθεί υπόψη. Σήμερα το 19,8% του ελληνικού δημοσίου χρέους ή 64 δις ευρώ, βρίσκεται με την μορφή ομολόγων. Μέρος από αυτό ήδη το κατέχει η ΕΚΤ. Σε περίπτωση που η Ελλάδα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα της ποσοτικής διευκόλυνσης (απαιτείται η χώρα να έχει πρόσβαση στις αγορές ή να βρίσκεται σε πρόγραμμα) σχεδόν το σύνολο αυτών των ομολόγων θα βρεθεί πολύ γρήγορα στα χέρια της ΤτΕ. Στην περίπτωση αυτή το συγκεκριμένο τμήμα του χρέους  θα χρηματοδοτείται ξεχωριστά από το υπόλοιπο χρέος της ευρωζώνης. Με αυτό τον τρόπο η ευρωζώνη θα προσομοίαζε ακόμη περισσότερο με καθεστώς σταθερών ισοτιμιών με κάθε χώρα να είναι έτοιμη να ακολουθήσει το δικό της δρόμο.
 Όμως η κατάσταση στην ευρωζώνη δεν επιδέχεται άλλων καθυστερήσεων ούτε «κρυφών» εμποδίων όπως αυτά που σχεδιάζουν, κατά βάση, οι γερμανοί. Οι ΗΠΑ αναπτύχθηκαν με 5,0% το τρίτο τρίμηνο του 2014 ενώ η ευρωζώνη βρίσκεται καθηλωμένη στο 0,2%.
 Ο ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες προσδιορισμού του ΑΕΠ , οι επενδύσεις, εξακολουθούν να είναι απολύτως υποτονικές. Σύμφωνα με την ΕΚΤ (Monthly Bulletin December 2014) η παρατηρούμενη υποτονικότητα των επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ είναι έντονη όταν τοποθετείται σε ιστορική προοπτική.  Γενικά η μέχρι σήμερα ανάκαμψη των επενδύσεων είναι σημαντικά βραδύτερη από ό,τι σε προηγούμενες χρηματοπιστωτικές κρίσεις, ενώ έχει περισσότερες ομοιότητες με την πορεία των επενδύσεων μετά από συστημικές κρίσεις. Παρόλο που αρχικά οι επενδύσεις μειώθηκαν εντονότερα από ό,τι σε προηγούμενες συστημικές κρίσεις, το πρώτο κατώτατο σημείο δεν ήταν τόσο χαμηλό όσο σε μια τυπική συστημική κρίση. Επιπλέον, αφού έφθασαν σε ένα κατώτατο σημείο το 2010, οι επενδύσεις άρχισαν να ανακάμπτουν με ρυθμό παρόμοιο με τον παρατηρούμενο μετά από τις συνήθεις υφέσεις. Αλλά προτού συμπληρωθούν δύο χρόνια ανοδικής πορείας, η έναρξη της κρίσης δημόσιου χρέους έβαλε τέλος στην άνοδο των επενδύσεων και τις οδήγησε σε περαιτέρω μείωση. Έκτοτε, οι ενδείξεις ανάκαμψης είναι λιγοστές. Έτσι, σήμερα οι επενδύσεις βρίσκονται σε επίπεδο περίπου 20% χαμηλότερο σε σχέση με το 2008.
Σε σύγκριση με προηγούμενες χρηματοπιστωτικές και συστημικές κρίσεις, η βραδεία
ανάκαμψη των επενδύσεων που παρατηρήθηκε κατά την πιο πρόσφατη κρίση συνέπεσε με
ορισμένες οικονομικές συνθήκες που δεν έχουν παρατηρηθεί άλλοτε.
Πρώτον, η δημόσια επενδυτική δαπάνη – συμπεριλαμβανομένων των δαπανών επενδύσεων σε υποδομές – ήταν χαμηλή λόγω της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της ανάγκης για απομόχλευση του δημόσιου χρέους.
Δεύτερον, όπως και σε προηγούμενες συστημικές κρίσεις, οι επενδύσεις σε κατοικίες περιορίστηκαν σημαντικά, αλλά ακόμη δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία ένδειξη ανάκαμψης.
Τρίτον, η υποτονική δυναμική των επιχειρηματικών επενδύσεων κατά την κρίση δημόσιου χρέους μπορεί να σχετίζεται εν μέρει με την εξέλιξη των εξαγωγών.
Σε πλήρη αντίθεση με όσα συμβαίνουν στην ευρωζώνη , η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση της Ιαπωνίας του Shinzo Abe, αποφάσισε ένα νέο πακέτο δαπανών ύψους 3500δις γιεν (29 δις δολάρια) υπέρ των περιφερειών και των οικογενειών χαμηλού εισοδήματος. Στόχος της κυβέρνησης Abe είναι η μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 0,7% και η αύξηση του πληθωρισμού στο 2,0% με σύγχρονη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Περίπου 1700 δις γιεν θα δαπανηθούν στις πληγείσες περιοχές (περιφέρειες) από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές. 600 δις γιεν για την αναζωογόνηση της οικονομίας και  1200 δις γιεν για τους πολίτες σε οικονομική δυσκολία και στις μικρές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί λόγω της οικονομικής συγκυρίας.