Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Μειώνεται η ρευστότητα στην ελληνική οικονομία.
Παρά τα όσα λέγονται, κυρίως από τους πολιτικούς για τους γνωστούς λόγους, η ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα απαραίτητα ζητούμενα  για την πολυπόθητη  ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Η Ελληνική οικονομία διέρχεται μία περίοδο εξαιρετικά περιορισμένης  ρευστότητας η οποία δεν προβλέπεται να αυξηθεί  σε τέτοιο ύψος , στο προσεχές μέλλον , ώστε να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη λειτουργία της οικονομίας.  Είναι γνωστόν ότι  οι μοναδικές πηγές ρευστότητας μετά την κρίση, λόγω της διακοπής εισροών από το εξωτερικό, υπήρξαν το πρόγραμμα διάσωσης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τις ενέσεις ρευστότητας στο Τραπεζικό σύστημα. Παρότι  η ρευστότητα   (βλέπε Διάγραμμα 1)  τους τελευταίους μήνες (κυρίως λόγω εξαγωγών – τουρισμού) βελτιώθηκε, εξακολουθεί να παραμένει  όμως εξαιρετικά περιορισμένη και μάλιστα  τους δύο τελευταίους μήνες του 2013 μειώνεται .

Διάγραμμα 1

Στην παρατηρούμενη μείωση του Μ3, από τα μέσα του 2013 προστίθεται τώρα και η μείωση του Μ1(Σεπτέμβριος –Οκτώβριος 2013). Αυτό οφείλεται στην παρατηρούμενη μείωση των τραπεζικών καταθέσεων τους δύο αναφερόμενους μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών στο τέλος Οκτωβρίου μειώθηκαν στα 160,384 δισ. ευρώ, από 161,347 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Σεπτεμβρίου. Υποχώρησαν δηλαδή κατά ένα 1 δισ. ευρώ σύμφωνα με τα  στοιχεία της ΤτΕ, πιστοποιώντας  ότι η ανοδική πορεία των καταθέσεων, που είχε καταγραφεί στις αρχές του καλοκαιριού, έχει ανακοπεί. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι τον Οκτώβριο οι καταθέσεις είχαν υποχωρήσει στα 155 δισ. ευρώ. Η πτώση στις καταθέσεις αποδίδεται και στο γεγονός ότι τα νοικοκυριά σηκώνουν χρήματα για να πληρώσουν τους αυξημένους φόρους. Ο βαθμός φορολόγησης της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να συγκρίνεται με κανένα μέσο όρο, ευρωπαϊκό ή άλλο,  παρά μόνο με τη συμβολή του στην ανάπτυξη της οικονομίας και συγκεκριμένα με την υπάρχουσα  ρευστότητα στην οικονομία. Επομένως η υπερφορολόγηση αποκτά συγκεκριμένο περιεχόμενο μόνο όταν εκτιμάται με την συγκυριακή κατάσταση στην οποία ευρίσκεται η οικονομία και πιο συγκεκριμένα με το ύψος της ρευστότητας.

Συγχρόνως η νέα μείωση των καταθέσεων συνοδεύτηκε τον Οκτώβριο με περαιτέρω μείωση των χορηγήσεων. Τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος δείχνουν ότι οι τραπεζικές χορηγήσεις μειώθηκαν  ακόμη περισσότερο τον Οκτώβριο, με αποτέλεσμα το συνολικό υπόλοιπο των δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά να είναι μειωμένο κατά 3,9% σε σχέση με πέρυσι, στα 219,7 δισ. ευρώ (από 230,7 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο 2012).
Πιο αναλυτικά, το υπόλοιπο δανείων  των επιχειρήσεων έχει μειωθεί κατά 4,8% στα 104,3 δισ. ευρώ, καθώς η καθαρή ροή της χρηματοδότησης τον Οκτώβριο του 2013, ήταν αρνητική κατά 737 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε -4,5%, τον Οκτώβριο του 2013, από -4,1% τον προηγούμενο μήνα και η καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 751 εκατ. ευρώ (Οκτώβριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 328 εκατ. ευρώ).
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -9,3% τον Οκτώβριο του 2013, από -13,3% τον προηγούμενο μήνα.
Το χρέος των νοικοκυριών σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια εμφανίζεται μειωμένο κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι στα 101,7 δισ. ευρώ.
Το υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων έχει υποχωρήσει στα 71,7 δισ. ευρώ από 74,9 δισ. ευρώ πέρυσι (μείωση κατά 3,1%).
Μεγαλύτερη μείωση, κατά 4,7% εμφανίζει το υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων, το οποίο έχει περιοριστεί στα 28,6 δισ. ευρώ από 30,5 δισ. ευρώ πέρυσι.
Ακόμη ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει την υπέρμετρη αύξηση των υποχρεώσεων των οικονομικών υποκειμένων της ελληνικής οικονομίας σε καθεστώς   έλλειψης ρευστότητας , αποτελεί η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο. Συγκεκριμένα αύξηση 1,1 δισ. σημείωσαν τον Οκτώβριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων προς το δημόσιο. Έτσι το σύνολο των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών από τις αρχές του έτους ανήλθε σε 7,284 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τον Οκτώβριο - αν υπολογιστούν και τα χρέη πριν την 31.12.2012, ανήλθε σε 60,65 δισ. ευρώ.
Χωρίς ρευστότητα δεν μπορεί καμία χώρα να προχωρήσει στην επανεκκίνηση της οικονομίας της .