Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Πως προσδιορίζεται το ύψος του Euribor;Το Euro Inter Bank Offered Rate (Euribor) αποτελεί ένα μέτρο του μέσου κόστους των χρηματοοικονομικών πράξεων μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών. Γεννήθηκε μαζί με το ευρώ, και μέχρι σήμερα, ο τρόπος προσδιορισμού του θεωρείται περισσότερο διαφανής από τον τρόπο υπολογισμού του αντίστοιχου αγγλικού Libor, ειδικά  μετά τις γνωστές εξελίξεις οι οποίες ανέκυψαν με την εμπλοκή διαφόρων τραπεζικών κολοσσών στην χειραγώγησή του. Βεβαίως και στην περίπτωση του Euribor   οι αμφιβολίες σχετικά με την ύπαρξη χειραγώγησης εκ μέρους διαφόρων  ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών τραπεζών κυρίως την περίοδο μετά το 2005 εξακολουθούν να  υπάρχουν, όπως αναφέρει η World Street Journal. Ειδικά το 2008 στις αρχές της Παγκόσμιας κρίσης το ύψος του Euribor είχε ανέβει στο 4,0%.  

Πως προσδιορίζεται όμως  το ύψος του
Euribor;

Περίπου πενήντα τράπεζες χωρών της ευρωζώνης απαντούν κάθε μέρα για το ύψος του επιτοκίου που δανείζουν(δανείζονται) η μία την άλλη. Με βάση τα συλλεγόμενα αποτελέσματα- απαντήσεις η
European banking federation (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών) ορίζει το Euribor των διαφόρων χρονικών περιόδων. Το πλέον χρησιμοποιούμενο είναι αυτό χρονικής διάρκειας ενός μηνός , τριών μηνών και έξι μηνών.
Σήμερα , μετά από τέσσερα έτη σταθερότητας , το
Euribor βρίσκεται στα ιστορικά ελάχιστα. Το ύψος του για ένα, τρεις και έξι μήνες βρίσκεται αντίστοιχα : 0,11% , 0,18% και 0,31%.
Το μικρό ύψος στο οποίο βρίσκεται σήμερα το Euribor δεν επιτρέπει αισιοδοξία για περαιτέρω μείωσή του η οποία θα μεταφερθεί και σε όσους δανειζόμενους έχουν κυμαινόμενα δάνεια με βάση το Euribor.