Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Η τουρκική λίρα συνεχίζει να διολισθαίνει παρά τις παρεμβάσεις της Κεντρική Τράπεζας.Παρά τις συνεχείς επεμβάσεις της ΚΤ της Τουρκίας το νόμισμα της γειτονικής χώρας συνεχίζει να πέφτει. Η ισοτιμία της έναντι του δολαρίου ,στις 13 Νοεμβρίου ανέβηκε στο 2,0569 έναντι 2,0460 της Δευτέρας 11 Νοεμβρίου.
Η σκλήρυνση της νομισματικής πολιτικής από την ΚΤ της Τουρκίας  βοήθησε στη συγκράτηση της διολίσθησης όχι όμως στο επιθυμητό επίπεδο. Η ΚΤ πούλησε σε καθιερωμένη δημοπρασία , την Τρίτη 12 Νοεμβρίου , 160 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να συγκρατήσει τη διολίσθηση του εγχωρίου νομίσματος και έχει σχεδιάσει να πωλήσει άλλα 520 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος της εβδομάδας.  Παρά τις συγκεκριμένες συγκυριακές παρεμβάσεις της ΚΤ, η δομική αδυναμία που παρουσιάζει η τουρκική οικονομία σχετικά με το υψηλότατο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (κάτι που την διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες αναδυόμενες οικονομίες ) δεν επιτρέπει αισιοδοξίες.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου –Σεπτεμβρίου 2013 ανήλθε στα 49,0 δις δολάρια έναντι 38,3 δις δολάρια την ίδια περίοδο του 2012. Το σημαντικό είναι ότι το συνολικό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 2012 είχε ανέλθει σε 48,5 δις δολάρια μικρότερο από όσο την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2013.
Το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2013 σε 60,6 δις δολάρια σε μια χώρα η οποία ακολουθεί το υπόδειγμα led-export του IMF.
Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 8,7 δις δολάρια μειωμένες έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012 , 10,5 δις δολάρια.
Οι Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 19,07 δις δολάρια μειωμένες έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012 , 24,34 δις δολάρια.
Τα δάνεια το Σεπτέμβριο του 2013, 854, 2 δις TL, ξεπέρασαν τις καταθέσεις, 837,9 δις TL. Για να αντιληφθούμε την διόγκωση της πιστωτικής επέκτασης παραθέτουμε τον ακόλουθο Πίνακα 1 στο οποίον παρουσιάζεται η εξέλιξη καταθέσεων/ δανείων.

Πίνακας 1
Καταθέσεις και δάνεια. Σε δις TL
Έτη                                         Καταθέσεις                               Δάνεια
2005
233,5
122,4
2010
555.9
433,3
2012
718,9
678,3
Εννεάμηνο 2013
837,9
854,2
Πηγή : Κεντρική Τράπεζα Τουρκίας

Τα συναλλαγματικά αποθέματα της γειτονικής χώρας ανέρχονται σε 130,7 δις δολάρια (30 Σεπτεμβρίου 2013).
Επίσης ο πληθωρισμός διατηρείται  στο 7,8%  λόγω κυρίως της ανόδου του κόστους ενέργειας , του κόστους των τροφίμων αλλά και της συνεχούς διολίσθησης του τουρκικού νομίσματος.
Ο δείκτης των τιμών των ακινήτων συνεχίζει να ανεβαίνει διογκώνοντας τη σχηματιζόμενη φούσκα : από 125,7 τον Αύγουστο του 2012 ανήλθε στο 141,27 τον αντίστοιχο μήνα του 2013 παρουσιάζοντας ετήσια μεταβολή 12,7 % .
Η επίσημη ανεργία τον Ιούλιο του 2013 (τελευταία στοιχεία) βρίσκεται στο 9,3% έναντι 8,5% τον ίδιο μήνα του 2012.