Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

Η λογιστική ως οικονομία.
Η Τράπεζα της Ελλάδος  έδωσε στη δημοσιότητα τα προσωρινά στοιχεία του Ισοζυγίου Πληρωμών για την περίοδο Ιανουάριος – Αύγουστος 2013 . Η νηφάλια εξέταση των συγκεκριμένων στοιχείων , από οικονομική οπτική γωνιά (και όχι από λογιστική) μας οδηγεί  αβίαστα στο συμπέρασμα ότι οι επιλεχθείσες  μακροοικονομικές μεταβλητές ως μοχλοί της ανάπτυξης από την κυβέρνηση (με τις οδηγίες της τρόικας) είναι αδύνατον να ανταποκριθούν στο έργο που τους έχει ανατεθεί. Τόσο οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών , όσο και οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις , δεν μπορούν να σύρουν το κάρο της ελληνικής οικονομίας  και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις όχι μόνο της μεγέθυνσης του ΑΕΠ αλλά και της μείωσης της τρομακτικής ανεργίας. Οι εξαγωγές των λοιπών αγαθών αυξήθηκαν με το πενιχρό 4,1% ,(από 8886,8 το οκτάμηνο 2012 σε 9258,7 το αντίστοιχο διάστημα το 2013) ενώ οι εισπράξεις υπηρεσιών μειώθηκαν κατά -1,0% (από 19272,4 το οκτάμηνο 2012 σε 19072,7 το αντίστοιχο διάστημα 2013). Αν ληφθεί υπόψη η μικρή συμμετοχή τους στην παραγωγή του ΑΕΠ τότε γίνεται αντιληπτό γιατί αυτά τα δύο μεγέθη δεν δύνανται  να σηκώσουν στους ώμους τους την ελληνική οικονομία.
Ο άλλος επιλεχθείς άξονας οι ΑΞΕ , είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος : 240 εκατ. ευρώ!!!! το οκτάμηνο 2013. Πρόκειται για αστεία κατάσταση. Παρόλες τις απίστευτες ιστορίες που διηγούνται τα κυβερνητικά και άλλα στελέχη στα ΜΜΕ. Για να γίνει κατανοητό το ελάχιστο του μεγέθους σημειώνεται ότι ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου στην ελληνική οικονομία για το 2013 , προβλέπεται από το σχέδιο προϋπολογισμού 2014, να ανέλθει περίπου στα 31,5 δις ευρώ!!!
Επίσης και οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου  το Α' οκτάμηνο του 2013 συνεχίζουν να μειώνονται κατά 9,998 δις ευρώ.
Το πλεόνασμα που παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το οκτάμηνο 2013 δεν οδηγεί σε κανένα θετικό συμπέρασμα από την οπτική της οικονομίας. Λογιστικά μόνο φαντάζει ως επιτυχία . Όμως η οικονομία δεν είναι λογιστική.