Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Χωρίς σχόλια.Η ASELSAN  είναι η μεγαλύτερη αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας.
Ιδρύθηκε το 1975 από το Ίδρυμα του Τουρκικού στρατού με σκοπό την παραγωγή τακτικών αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων κατ’ αρχάς για τον τουρκικό στρατό. Από τότε η δραστηριότητά της επεκτείνεται τόσο στην παραγωγή τελικών προϊόντων , όσο και σε νέους πελάτες εντός και εκτός των συνόρων της χώρας. Βασίζεται στην εγχώρια έρευνα και ανάπτυξη σε στενή συνεργασία με άλλα τουρκικά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της είναι η παραγωγή και ανάπτυξη :
Συστημάτων επικοινωνίας , αμυντικών συστημάτων, έξυπνων συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και ραντάρ, συστήματα μικροηλεκτρονικής και   συστήματα  ηλεκτρο-οπτική (electro-optics) [1]. Το 2012 δαπάνησε 329 εκατομμύρια δολάρια για έρευνα και τεχνολογία .
Το ίδιο έτος πλήρωσε 210 εκατομμύρια δολάρια σε 400 τοπικές επιχειρήσεις οι οποίες εκτελούν συμβόλαια για αυτήν.
Οι  ενοποιημένες πωλήσεις της  ASELSAN έφθασαν τα 911 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2012. . Οι εξαγωγές της έφθασαν τα 125 εκατομμύρια δολάρια σε 45 χώρες  το ίδιο έτος.
 Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της επιχείρησης  τα επιχειρησιακά συμβόλαια για το 2013 ανέρχονται σε 4 δις δολάρια. Τα ακαθάριστα κέρδη ανήλθαν σε 392 εκατομμύρια TL και τα καθαρά αντίστοιχα σε 293 εκατομμύρια TL. Η απόδοση του ενεργητικού ήταν 9,0%. Η επιχείρηση είναι εισηγμένη στο Istanbul Stock Exchange (ISE) 30 index και  η τιμή της μετοχής  αυξήθηκε κατά 125% το 2012.
Οι περιοχές εξάπλωσης της ASELSAN είναι η Μέση Ανατολή , οι χώρες του Κόλπου, η Κασπία , η Κεντρική Ασία και η Ασία – Ειρηνικός.[1] Η εφαρμοσμένη επιστήμη η οποία ουσιαστικά ασχολείται με το ευρύτερο αντικείμενο των συστημάτων και τεχνικών της απόκτησης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και απεικόνισης των πληροφοριών του οπτικού τμήματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (υπέρυθρο, ορατό και υπεριώδες φάσμα). Η ανάπτυξη ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων, ιδιαίτερα αυτών της υπέρυθρης εικονοληψίας και των συστημάτων laser, οφείλεται πρωτίστως στις αυξανόμενες απαιτήσεις των στρατιωτικών εφαρμογών (επιτήρηση, αναγνώριση, παρακολούθηση στόχων, έγκαιρη προειδοποίηση, ναυτιλία, νυκτερινά συστήματα σκόπευσης, συστήματα διεύθυνσης βολής και κατεύθυνσης βλημάτων, κτλ)