Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

Νέα διολίσθηση της τουρκικής λίρας.
Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας προέβηκε σήμερα στην πώληση 2,25 δις σε ξένο νόμισμα από τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τη διολίσθηση του τουρκικού νομίσματος έναντι του αμερικανικού δολαρίου.  Εγκαινιάζεται έτσι μια περίοδος σφικτής νομισματικής πολιτικής σε μια αβέβαιη περίοδο . Το τουρκικό νόμισμα άγγιξε το χαμηλότερο σημείο της , 1,9740 , έναντι του αμερικανικού νομίσματος από την επόχή της σταθεροποίησής της το 2005. Τον Ιούνιο η Κεντρική Τράπεζα είχε προβεί σε πώληση 350 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι αναλυτές περιμένουν να δουν τις επιδράσεις της σφιχτής νομισματικής πολιτικής στην πιστωτική επέκταση αλλά και στη μεγέθυνση του ΑΕΠ. Είναι γνωστό άλλωστε ότι οι εισροές βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων αποτελούν τη βάση της επεκτατικής πολιτικής η οποία αποτελεί το πυλώνα υποστήριξης της μεγέθυνσης του ΑΕΠ της χώρας.
Η εγκατάλειψη της τουρκικής λίρας από βραχυπρόθεσμα κεφάλαια σαφώς έχουν σχέση με τις προθέσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας να προχωρήσει σε σταδιακή άρση της πολιτικής της νομισματικής επέκτασης αλλά προφανώς και με τα γεγονότα του πάρκου Gezi αλλά σίγουρα και με τα γεγονότα της Αιγύπτου και τη στάση που η κυβέρνηση Ερντογάν κράτησε σε αυτά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου άγγιξε το υψηλό 8,93% τη Δευτέρα 08.07.2013