Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Οι αλήθειες και μύθοι κρύβονται πίσω από το ελληνικό «success story».


 Παρά τις διαψεύσεις η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα το 2014 θα περάσει στην ανάπτυξη. Πόσο εφικτός είναι ο στόχος αυτός και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Οι περισσότερες προβλέψεις συγκλίνουν ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2014 η ελληνική οικονομία θα περάσει σε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης και συνολικά θα κλείσει στο +0,6%.. Βεβαίως υπάρχουν και εκτιμήσεις όπως του ΟΟΣΑ ο οποίος υποστηρίζει ότι και το 2014 η ελληνική οικονομία θα βρίσκεται σε ύφεση , -1,2%. Προσωπικά θεωρώ ότι μια οικονομία με ύφεση -4,6% το 2013 είναι δύσκολο να κάνει ένα τόσο μεγάλο άλμα (+5,2%) και να παρουσιάσει μεγέθυνση έστω και 0,6% για το 2014 . Φαίνεται αρκετά δύσκολο και ιστορικά δεν επαληθεύεται . Οι προϋποθέσεις είναι αφενός όλο το πρόγραμμα της δημοσιονομικής προσαρμογής να συνεχισθεί όπως έχει προδιαγραφεί τόσο από τη μεριά των εσόδων αλλά και των δαπανών , να λειτουργήσει το τραπεζικό σύστημα ώστε να χορηγήσει την απαιτούμενη ρευστότητα αλλά κυρίως οι αναμενόμενες εισροές (επενδύσεις και εξωτερικό εμπόριο) στην ελληνική οικονομία να είναι στο προγραμματισμένο ύψος ώστε να υποκαταστήσουν τις εκροές και να συμβάλλουν στη μεγέθυνση στο υπολογιζόμενο ύψος.

Ποιοι είναι οι μύθοι και ποιες οι αλήθειες γύρω από το success story για το οποίο κάνει λόγο ο Αντώνης Σαμαράς;

Δεν υπάρχει κανένα απολύτως success story στην περίπτωση της Ελλάδος. Ακόμη η οικονομία συρρικνώνεται και οι έλληνες γίνονται όλο και περισσότερο φτωχοί. Η ανεργία καλπάζει , και σχεδόν το σύνολο των ελλήνων συνταξιούχων βρίσκονται ουσιαστικά κάτω από το όριο της φτώχειας . Καμία επένδυση δεν έχει ακόμη προκύψει που να σηματοδοτεί κάποια αλλαγή. Είναι καθαρά «επικοινωνιακά κόλπα» τα οποία έχουν και τη  βοήθεια των διεθνών αναλυτών οι οποίοι όμως κοιτούν μόνο με χρηματιστηριακά κριτήρια και επιδιώκουν την αποκόμιση κερδών από τα ελληνικά ομόλογα και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 

Τι σημαίνει η επιπλέον δανειοδότηση για την Ελλάδα, όπως προκύπτει από την έκθεση του ΟΟΣΑ;

Σύμφωνα με το πρόγραμμα η ελληνική οικονομία θα πρέπει να παρουσιάσει συγκεκριμένο ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας ο οποίος αποτελεί και το μέτρο με το οποίο μετρούνται τα υπόλοιπα μεγέθη  . Αν λοιπόν το μέτρο μεταβληθεί και παρουσιάσει αρνητικότερη εξέλιξη τότε και τα υπόλοιπα μεγέθη (ελλείμματα) θα παρουσιάσουν και αυτά αρνητικότερη εξέλιξη. Επειδή η αναχρηματοδότηση της οικονομίας από το πρόγραμμα γίνεται με βάση το πρόγραμμα θα υπάρξουν αποκλίσεις και συνεπώς νέες ανάγκες χρηματοδότησης.
 
Κατά πόσο το νέο ελληνικό μοντέλο ανάπτυξης μπορεί να βασιστεί στον τουρισμό;
Νομίζω ότι είναι πέρα από όποια συζήτηση ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να βασισθεί μόνο στον τουρισμό. Όποιος το ισχυρίζεται δεν γνωρίζει απολύτως τίποτε για την ελληνική οικονομία. Εκείνο που θα μπορούσε να γίνει είναι να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής του τουρισμού στην παραγωγή του ΑΕΠ και από το 4,0% να μπει στόχος πχ. για 6,0%. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με αύξηση του υψηλού εισοδήματος τουρισμό και όχι με το φθηνό υπόδειγμα που επιβάλλει το συγκεκριμένο αναπτυξιακό υπόδειγμα που ακολουθεί η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ το πρώτο τρίμηνο του 2013 οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 4,6% αλλά οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 3,7%....
 

Η σύσταση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας προς τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας είναι να στραφούν σε νέες μορφές δανεισμού, όπως τα εταιρικά ομόλογα. Ποια είναι τα υπέρ και ποια τα κατά αυτής της πρότασης;

Η πρόταση είναι θεωρητικά σωστή στη γενικότητα της. Όμως πόσες ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να τύχουν της εμπιστοσύνης της αγοράς για να τις εμπιστευτεί τα χρήματά της; Μάλιστα όταν σύμφωνα με μελέτη της ICAP το 87,1% των ελληνικών επιχειρήσεων με βάση τα τραπεζικά κριτήρια πιστοδοτικής ικανότητας θεωρούνται πτωχευμένες; Η ΤτΕ απλά θεωρητικολογεί.

Η ανεργία σπάει όλα τα ρεκόρ και η εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδας είναι για 28%. Τι είναι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και πως μπορούν να γίνουν πράξη;
Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης είναι με κρατική παρέμβαση να επιχειρηθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας (ορισμένου χρόνου) είτε στις επιχειρήσεις ( με συγκεκριμένες μορφές ανταμοιβών) είτε στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας είτε στο δημόσιο τομέα χρησιμοποιώντας κονδύλια της ΕΕ και επιδιώκοντας να αλλάξει η κατανομή άλλων κονδυλίων υπέρ της συγκεκριμένης δημιουργίας θέσεων εργασίας. Αν περιμένουμε να απορροφηθεί η ανεργία μέσω του υποδείγματος που έχει επιβληθεί στην Ελλάδα …θα έχουμε πεθάνει όλοι.  

Με βάση αυτά τα δεδομένα κατά πόσο είναι εφικτός ο στόχος να βγει και πάλι η Ελλάδα στις αγορές εντός του επόμενου έτους;

 Το ερώτημα είναι το  κόστος δανεισμού ποιο θα είναι και πως αυτό θα δυσχεράνει περαιτέρω την όλη προσπάθεια. Σε όλη τη διάρκεια του 2010-2013 η Ελλάδα δανείζεται βραχυχρόνια περίπου με 4,5-4,8%. Πάντως νομίζω ότι είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθεί η διεθνής χρηματοπιστωτική κατάσταση μετά ένα χρόνο και περισσότερο.