Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Νέα αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της Τουρκίας.


Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Τουρκίας ανήλθε ,  το πεντάμηνο Ιανουαρίου –Μαΐου 2013 στα 41,961 δις δολάρια έναντι 35,890 δις δολάρια το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2012. Το εμπορικό έλλειμμα παρουσίασε αύξηση 16,9%. Οι εξαγωγές την ίδια περίοδο, αυξήθηκαν κατά 2,8% (2012: 61,ο67 δις δολάρια) ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,1% (2012: 96,957 δις δολάρια , 2013: 104,790 δις δολάρια). Τα στοιχεία προέρχονται από την Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία.
Παρά το ότι η τουρκική οικονομία ακολουθεί το υπόδειγμα  export-led  από το 2001 , ουσιαστικά οι εισαγωγές της αυξάνουν με μεγαλύτερο ρυθμό από τις εξαγωγές αποδεικνύοντας ότι η οικονομία λειτουργεί χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τα θεωρητικά υποδείγματα.
Οι κύριοι εξαγωγικοί προορισμοί των τουρκικών προϊόντων είναι η Γερμανία (1,104 δις δολ) , το Ιράκ ( 1,007 δις δολάρια), το ΗΒ (0,686 δις δολάρια) και η Ιταλία (0,577 δις δολάρια).  Αντίστοιχα οι χώρες που πραγματοποιούν τις μεγαλύτερες εξαγωγές στην τουρκική οικονομία είναι  η Κίνα (2,148 δις δολάρια), η Γερμανία (2,148 δις δολάρια) η Ρωσία (1,711 δις δολάρια)και η Ελβετία (1,496 δις δολάρια).
Ο δείκτης κάλυψης  των εισαγωγών από τις εξαγωγές ανήλθε στο 60,0% το 2013 έναντι 63,0% το 2012.
Το 93,2% των εξαγομένων προϊόντων  ανήκουν στην κατηγορία της μεταποίησης , ενώ το 73,9% και το 14,2% των εισαγομένων προϊόντων  αντίστοιχα στα ενδιάμεσα και στα κεφαλαιουχικά αγαθά. 
Συνεχίζεται έτσι η αποκάλυψη των εγγενών προβλημάτων της τουρκικής οικονομίας όπως έχουμε αναδείξει σε ανύποπτο χρόνο στο βιβλίο μας :Σ.Λυγερός- Κ.Μελάς , Μετά τον Ερντογάν τι; Εκδόσεις Πατάκη , Απρίλιος 2013. 
                                                              Γραφική Παράσταση 1.


                                               Πηγή: TURKSTAT