Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

Κυκλοφορία νέου βιβλίου: "Η ατελέσφορη επιστήμη"Η οικονομία μέσω της συνεχούς και αέναης ... μαθηματικοποίησης της, σήμερα έχει οδηγηθεί σε μια αδιέξοδη και άνευ ουσι­αστικού ενδιαφέροντος ποσοτικοποίηση.

Η οικονομική παρά τις τρομακτικές προσπάθειες που έχουν κα­ταβληθεί δεν μπορεί να «φυσικοποιηθεί».Όπως καμία κοινωνική επιστήμη. Υφίσταται για το λόγο αυτό γελοιοποιήσεις και ταπεινώ­σεις που δεν τις αξίζουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει το status της επιστήμης.

Η προσπάθεια να καταστεί η οικονομία μια επιστήμη του ίδιου επιπέδου με τις φυσικές επιστήμες, μέσω της μαθηματικοποίησης/ποσοτικοποίησης της, οδήγησε... την κυρίαρχη νέο-κλασσική σχολή να αγνοήσει θεμελιακές συμβολές της ίδιας της πνευματι­κής παράδοσης, και πως στη διάρκεια του 20ού αιώνα, αγνοήθηκε τόσο η ιστορία της οικονομικής επιστήμης όσο και η ιστορία της καπιταλιστικής οικονομικής ανάπτυξης.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ευρασία