Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Η διολίσθηση της τουρκικής λίρας συνεχίζεται.Οι δηλώσεις του διοικητή της FED, Ben Bernanke , ότι σταδιακά θα πρέπει να εγκαταλειφθεί  η νομισματική πολιτική της «ποσοτικής διευκόλυνσης» επέδρασαν αρνητικά στις αναδυόμενες αγορές και συνεπώς και στην τουρκική οικονομία με αποτέλεσμα η τουρκική λίρα να υποστεί νέες απώλειες έναντι του αμερικανικού νομίσματος και το χρηματιστήριο αξιών της Κωνσταντινούπολης να συνεχίζει την πτωτική του πορεία. Συγκεκριμένα το δολάριο ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με το τουρκικό νόμισμα , στο 1,9290 ΤΛ ανά δολάριο.  Το γεγονός αυτό εξανάγκασε την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας να πωλήσει στην αγορά συναλλάγματος περίπου 125 εκατομμύρια δολάρια (σε δύο δόσεις)  σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την περαιτέρω διολίσθηση του εγχωρίου νομίσματος  και μάλιστα προτίθεται να συνεχίσει σε αυτήν την κατεύθυνση (προγραμματίζει ακόμη να πωλήσει 50 εκατομμύρια δολάρια) . Δηλαδή να διαθέσει περαιτέρω συναλλαγματικά αποθέματα. Μετά αυτές τις πωλήσεις η ισοτιμία του δολαρίου έφθασε στο 1,92 ΤΛ.
Όλα αυτά γίνονται επειδή τα κερδοσκοπικά βραχυπρόθεσμα κεφάλαια (επενδύσεις χαρτοφυλακίου) προεξοφλούν την αύξηση της τιμής του δολαρίου , λόγω της αναμενόμενης αλλαγής της ακολουθούμενης νομισματικής πολιτικής, και συνεπώς τρέχουν να κλείσουν τις θέσεις τους στα διάφορα εγχώρια νομίσματα μεταξύ των οποίων και η τουρκική λίρα. Το σενάριο είναι γνωστό και όμως κανείς δεν το λαμβάνει σοβαρά υπόψη όταν αυτά εισρέουν προκαλώντας καταστάσεις οικονομικής «ευημερίας» οι οποίες έχουν σαφή συγκυριακά χαρακτηριστικά  και προφανώς «φούσκας».    
Η εκροή των βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων  εκτός  από τις επιδράσεις στην ισοτιμία του εγχωρίου νομίσματος  έχει και επιδράσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών της Κωνσταντινούπολης  του οποίου η πτώση συνεχίζεται  με αποτέλεσμα ο index  100 του BIST να φθάσει στις  75.397, μειωμένος κατά 4,36%. Επίσης  η απόδοση  του  αντιπροσωπευτικού του τουρκικού χρεογράφου ανήλθε στο 7,42% το υψηλότερο επίπεδο από τον προηγούμενο Οκτώβριο.    
Βλέπουμε  συνεπώς ότι οι εισροή κεφαλαίων στην τουρκική οικονομία αποτελεί βασικό παράγοντα υποστήριξης της μεγέθυνσης της τουρκικής οικονομίας  και επομένως την καθιστά υπό μιαν έννοια σε μέγιστο βαθμό υποκείμενη στις διαθέσεις τους .