Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Η ανεργία αυξάνει στην Τουρκία.Το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε κατά 0,2% το Μάρτιο του 2013 σε σχέση με τον Μάρτιο 2012 και έφθασε στο 10,1% . Σε αριθμούς αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 186000 άτομα το Μάρτιο του 2013. Ο συνολικός αριθμός των ανέργων έφθασε τα 2,8 εκατομμύρια άτομα . Τα στοιχεία προέρχονται από τη Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία. Σύμφωνα με τις  δηλώσεις του υπουργού Οικονομίας  Zafer Çağlayan, η αύξηση του ποσοστού ανεργίας δεν οφείλεται στην απώλεια θέσεων εργασίας αλλά στη φυσική αύξηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Συγκεκριμένα ο τελευταίος αυξήθηκε κατά 1,3 εκατομμύρια άτομα την συγκεκριμένη περίοδο  φθάνοντας συνολικά στα 27,7 εκατομμύρια άτομα. Συνεπώς οι απασχολούμενοι εργαζόμενοι ανέρχονται σε 24,9 εκατομμύρια. Ο δείκτης απασχόλησης της εργασίας αυξήθηκε κατά 1,6 % μονάδες την περίοδο Μαρτίου 2012-Μαρτίου 2013 φθάνοντας το 50,2%.
Παράλληλα ο υπουργός υποστήριξε ότι και ένα μέρος των απωλειών οφείλεται στην γενικότερη παγκόσμια οικονομική συγκυρία η οποία δεν είναι καθόλου ευνοϊκή . Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται συνεχώς από το τουρκικό οικονομικό επιτελείο  σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τα βλέμματα από τα προβλήματα που δημιουργούν στην τουρκική οικονομία οι αναταραχές των τελευταίων εβδομάδων.  Το ίδιο επεξηγηματικό μοτίβο χρησιμοποίησε και ο υπουργός Οικονομικών  Mehmet Simsek όταν κλήθηκε να ερμηνεύσει την εκροή περίπου 8 δις δολαρίων από την τουρκική οικονομία τον τελευταίο μήνα.
Η αγορά εργασίας στην τουρκική οικονομία αποτελεί από τα πλέον αδύναμα στοιχεία της δεδομένου ότι  αποτελείται από νεανικό πληθυσμό  (ο μέσος όρος ηλικίας είναι 28,8 έτη)και μόλις το 35,0% των ανδρών και το 26,0% των γυναικών έχουν τελειώσει το Λύκειο[1]. Στις νεανικές ηλικίες το ποσοστό χωρίς μόρφωση και χωρίς απασχόληση βαίνει αυξανόμενο και ειδικά στις ηλικίες 20-24 ετών το 2009 ανερχόταν στο 38,7%.  Επίσης σημαντικοί πολιτισμικοί παράγοντες επιδρούν αρνητικά στη σωστή διαμόρφωση της αγοράς εργασίας.
Αναφέρω μόνο ορισμένα χαρακτηριστικά των εμπορικών συνηθειών των τούρκων πολιτών. Μέχρι σήμερα σε ολόκληρη την τουρκική επικράτεια λειτουργούν 310 εμπορικά κέντρα (malls). Μόνο το 7,0% της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης πραγματοποιείται σε αυτά. Τα 101 από αυτά σε σύνολο 310 βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη , καλύπτοντας το 40,0% της συνολικής έκτασης που συνολικά καταλαμβάνουν τα malls. Σύμφωνα με τα στοιχεία οι συνολικές καταναλωτικές δαπάνες στην Τουρκία ανέρχονταν, το 2012, σε 580 δις δολάρια. Αν αφαιρέσουμε τις δαπάνες για στέγαση, μεταφορά, μόρφωση και υγεία απομένουν περίπου 385 δις δολάρια για καταναλωτικές δαπάνες , εκ των οποίων μόνο τα 28 δις δολάρια δαπανώνται στα malls.

[1] Σ. Λυγερός –Κ. Μελάς , Μετά τον Ερντογάν τι; Εκδόσεις Πατάκη , Απρίλιος 2013, σ.330-332