Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Κεφάλαια 8 Δις δολάρια εγκατέλειψαν ήδη την τουρκική οικονομία. Τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα της πολιτικής αναταραχής έχουν ήδη λάβει συγκεκριμένη μορφή . Όπως ανακοίνωσε ο Διοικητής της Κεντρικής Τραπέζης της Τουρκίας  την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 βραχυπρόθεσμα κεφάλαια ύψους  8 δις δολαρίων έχουν ήδη εγκαταλείψει την χώρα από τις αρχές του Μαΐου. Σύμφωνα με τον Διοικητή το ένα τρίτο των κεφαλαίων εγκατέλειψαν την χώρα για λόγους που έχουν άμεση σχέση με τα εκτυλισσόμενα γεγονότα στο εσωτερικό της χώρας και τα δύο τρίτα οφείλονται στις διεθνείς  εξελίξεις και κυρίως στην ακολουθούμενη νομισματική πολιτική της κεντρικής τραπέζης των ΗΠΑ.
Η εκροή αυτή θέτει υπό πίεση την ισοτιμία του τουρκικού νομίσματος και συνεπώς η κεντρική τράπεζα σκέπτεται στην προσεχή  συνεδρίαση της , 18 Ιουνίου, να υψώσει περαιτέρω το ανώτερο όριο του διαδρόμου εντός του οποίου έχει καθορισθεί να κινείται το προεξοφλητικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας, σε μια προσπάθεια υποστήριξης της ισοτιμίας του εγχωρίου νομίσματος. Είναι γνωστό ότι στις 18 Μαΐου η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας είχε μειώσει το overnight  επιτόκιο κατά 50 σημεία βάσης  στο 3,5% , στη προσπάθεια υποβοήθησης του ΑΕΠ να μεγεθυνθεί. Φαίνεται ότι η πολιτική αυτή δεν στέφθηκε με επιτυχία λόγω της υψηλής εκροής βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων. Παράλληλα η ανάγκη εισροής ξένων κεφαλαίων καθίσταται επιτακτική δεδομένου ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της τουρκικής οικονομίας αναμένεται να αυξηθεί στα 60,0 δις δολάρια για το 2013 έναντι 48,9 δις δολαρίων που έκλεισε το 2012.  
Βλέπουμε λοιπόν ότι η νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας έχει να αντιμετωπίσει πλέον σοβαρά το πρόβλημα της εκροής /εισροής ξένων (βραχυπρόθεσμων) κεφαλαίων , ενώ παράλληλα έχει να αντιπαλέψει και το ύψος του πληθωρισμού ο οποίος αποτελεί επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα. . Άλλωστε όπως έχουμε αναδείξει[1] αυτό αποτελεί το μέγιστο πρόβλημα της τουρκικής οικονομίας. Με τις τελευταίες εξελίξεις υπάρχει ακόμη ένα αρνητικό στοιχείο : η τουρκική οικονομία μπήκε στο στόχαστρο των οίκων αξιολόγησης . Μετά την Fitch  και η Moodys έχει αρχίσει να διερευνά την κατάσταση της τουρκικής οικονομίας επισταμένα. Η  Moodys  υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές αντιδράσεις σε όλη την χώρα αυξάνουν σημαντικά τους κινδύνους για το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών , λόγω της πιθανής μείωσης του αριθμού των τουριστών και της μειωμένης εισροής ξένων κεφαλαίων χαρτοφυλακίου. Παρότι διατηρεί για την ώρα την αξιολόγηση Baa3, υπογραμμίζει ότι η συνέχιση της κατάστασης θα μπορούσε να προκαλέσει μεταβολές στην αξιολόγηση.  

[1] Σ.ΛΥΓΕΡΌΣ-Κ.ΜΕΛΑΣ, Μετά τον Ερντογάν τι; Εκδόσεις Πατάκη , Απρίλιος 2013