Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

Η εξέλιξη της βιομηχανικής παραγωγής στην τουρκική οικονομία.

Σε ημερολογιακά και εποχικά προσαρμοσμένη βάση, η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε 0,9% το Μάρτιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την (Turkstat), υποδηλώνοντας ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας είναι βραδύτερος των εκτιμήσεων.
Επτά οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση ανέμεναν αύξηση 2,8% το Μάρτιο  Στους βασικούς τομείς η εξέλιξη ήταν η ακόλουθη : η παραγωγή εξόρυξης αυξήθηκε κατά 1,0% η μεταποίηση μειώθηκε κατά 1,4% ενώ η παραγωγή και η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας  αυξήθηκε κατά 1,9%.

Σε ετήσια βάση το Μάρτιο, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε 1,4%. Στους βασικούς τομείς , η παραγωγή εξόρυξης υποχώρησε 2,6%, ενώ η μεταποιητική παραγωγή αυξήθηκε 2,5% και η παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας υποχώρησε 4%.
Αναφορικά με τον μεταποιητικό τομέα τη μεγαλύτερη μείωση  (16,7%) παρουσίασε ο κλάδος της ηλεκτρονικών υπολογιστών και των προϊόντων οπτικής , ακολουθούμενος από τον κλάδο επεξεργασίας πετρελαίου (8,8%) και τον κλάδο φαρμακευτικών προϊόντων (8,6%) πάντοτε σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.
Παράλληλα τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε ο κλάδος των επίπλων (17,0%).


.