Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Οι μεταβολές στη διακράτηση των αποθεματικών νομισμάτων (2010-2012).Στο τέλος του Μαρτίου 2013, το ΔΝΤ δημοσιοποίησε τα μερίδια των  αποθεματικών  νομισμάτων  στα συναλλαγματικά διαθέσιμα του συνόλου των χωρών του πλανήτη (Composition of Official Foreign Exchange Reserves COFER).   Τα στοιχεία αφορούν στο τέλος του 2012.
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, την περίοδο 2010-2012 το μερίδιο του αμερικανικού νομίσματος  (προσαρμοσμένο στις επιδράσεις των μεταβολών της συναλλαγματικής ισοτιμίας) στο σύνολο των συναλλαγματικών διαθεσίμων , παρουσίασε μικρή μείωση από 64,0% σε 63,0%.
Το μερίδιο των αναπτυγμένων χωρών (Advanced Countries) , τη συγκεκριμένη περίοδο , μειώθηκε κατά 3,0% , ενώ αντίθετα το μερίδιο των Αναδυομένων Αγορών και των Αναπτυσσομένων Χωρών (Emerging Market and Developing Countries- EMDC) αυξήθηκε κατά  2,0% (Figure 1) .
Το μερίδιο του δολαρίου στο σύνολο των  παγκοσμίων συναλλαγματικών διαθεσίμων συνεχώς μειώνεται σταθερά από το 1999.
Με βάση τα ίδια στοιχεία , το μερίδιο του ευρώ  μειώθηκε περίπου κατά 1,5%. Οι αναπτυγμένες χώρες αύξησαν το μερίδιο τους κατά 1,0% ενώ το αντίστοιχο μερίδιο των αναπτυσσομένων χωρών μειώθηκε κατά 3,5%.(Figure 2)
  Η παρατηρούμενη αύξηση  του ευρώ στο μερίδιο των αναπτυγμένων χωρών οφείλεται κατά κύριο λόγο στις επιλογές της Ελβετικής Κεντρικής Τράπεζας  (Swiss National Bank- SNB) να διακρατήσει μεγαλύτερη αξία συναλλαγματικών διαθεσίμων σε ευρώ προκειμένου να θέσει ανώτερο πλαφόν στην ισοτιμία του ελβετικού φράγκου με το ευρωπαϊκό νόμισμα (Figure 3)
Εκείνο που αξίζει επίσης να σημειωθεί είναι ότι η παρατηρούμενη μακροπρόθεσμη μείωση των μεριδίων των δύο ισχυρών νομισμάτων δεν έχει προκαλέσει αύξηση των τριών άλλων θεωρούμενων αποθεματικών νομισμάτων (γιέν, ελβετικού φράγκου και αγγλικής στερλίνας) αλλά «άλλων νομισμάτων» τα οποία δεν προσδιορίζονται με λεπτομέρεια (Πίνακας 1 )

                                                           Πηγή: Peterson Institute. 
Πηγή: Peterson Institute.


                               Figure 3 Swiss National Bank reserve currency holdings, in US dollars
  
                                            Source: Swiss National Bank Statistical Bulletin.Πίνακας 1.
Ομάδες χωρών
2010 Q4
2011Q4
2012Q4
% μεταβολή
Όλες
229
307
372
62
Αναπτυγμένες
106
134
165
55
Αναπτυσσόμενες
123
183
208
68
Πηγή: IMF , Composition of International Reserves Assets. Peterson Institute.