Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Προβλέψεις –Πραγματοποιήσεις μακροοικονομικών μεταβλητών της ΕΕ για τα έτη 2010-201

Στις 03.05.2013 δόθηκαν  στη δημοσιότητα οι εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωπαϊκή οικονομία για το έτος 2013. Στην έκδοση περιλαμβάνονται και οι προβλέψεις της επιτροπής σχετικά με την εξέλιξη του ελληνικού προγράμματος δημοσιονομικής πολιτικής  (δες Πίνακα 1).  Έχει μια σχετική αξία να μελετήσουμε τις εαρινές προβλέψεις της ευρωπαϊκής επιτροπής για κάθε  χρόνο που η Ελλάδα ακολουθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σε σχέση με τις τελικές πραγματοποιήσεις. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι πρόκειται για τις εαρινές προβλέψεις κάθε χρόνου οι οποίες αφορούν αντίστοιχα στο τέλος κάθε χρονιάς. Δηλαδή οι εαρινές προβλέψεις (Απρίλιος-Μάιος ) του έτους 2010 αφορούν στο τέλος του ίδιου έτους 2010 κτλ.

Πίνακας 1.
Προβλέψεις –Πραγματοποιήσεις μακροοικονομικών μεταβλητών της  ΕΕ για τα έτη 2010-2013.
Πρόκειται όπως εύκολα διαπιστώνεται δια γυμνού οφθαλμού για σημαντικές αποκλίσεις στο σύνολο σχεδόν των μεταβλητών και για τα τρία αναφερόμενα έτη. Όμως εκεί που πραγματικά οι προβλέψεις απέτυχαν παταγωδώς είναι η μεταβλητή που αφορά στις ακαθάριστες πάγιες επενδύσεις . Αν υπάρχει ένας βασικός λόγος στον οποίο μπορεί να αποδοθούν οι αποκλίσεις του ΑΕΠ αυτός είναι σίγουρα οι ακαθάριστες πάγιες επενδύσεις. Η κατάρρευση τους αποδεικνύει περίτρανα την ασυνέπεια ή την παντελή αδιαφορία του προγράμματος για την ύπαρξη αντίρροπων δυνάμεων στην ακολουθούμενη πολιτική της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής.