Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Πότε και με ποιές προϋποθέσεις θα ξαναγυρίσει η Ελλάδα στο 2008;

Νομίζω ότι θα αργήσει πάρα πολύ αυτή η ημέρα, και δεν είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει.
Στην οικονομία δεν γίνονται θαύματα από τη μια μέρα στην άλλη. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται ακόμη σε ύφεση η οποία θα ξεπεράσει το 5,0% το 2013. Θεωρώ ότι και το 2014 θα βρίσκεται σε ύφεση. Μάλιστα όσο περνούν οι μέρες τόσο περισσότερο οι πιθανότητες να επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις αυξάνονται.
Αν θέλουμε να προσεγγίσουμε το πρόβλημα με αριθμητικά δεδομένα τότε μπορούμε να περιγράψουμε ως εξής.
 Το 2008 το ΑΕΠ της χώρας (σε τρέχουσες τιμές) ήταν 233,2 δις ευρώ. Το 2013 θα έχει πέσει σε 184,0 δις ευρώ με τις σημερινές προβλέψεις. Άρα θα πρέπει η ελληνική οικονομία να παράξει, με την προϋπόθεση ότι το 2014 δεν θα υπάρξει νέα ύφεση του ΑΕΠ, 60,0 δις ευρώ στα επόμενα χρόνια;  Με βασικούς περιορισμούς όμως όπως:
 το πρωτογενές ισοζύγιο να είναι ισοσκελισμένο, ενώ το έτος 2008 ήταν ελλειμματικό -11,2 δις , το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών να είναι περίπου ισοσκελισμένο ενώ το 2008 ήταν ελλειμματικό -33,8 δις ευρώ, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου να βρίσκονται σε διπλάσιο ύψος από αυτό που βρίσκονται σήμερα ,2013: 26,2 δις ευρώ ενώ το 2008 βρίσκονταν στο ύψος των 55,9 δις ευρώ. Αν υποθέσουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει σε έξι χρόνια , μέχρι το 2020, τότε θα πρέπει ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ να αυξάνεται ετησίως 4,0%. Αν  η περίοδος επιμηκυνθεί σε 10 έτη τότε ο ρυθμός χρειάζεται να είναι 2,4% ετησίως. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να προέλθουν κυρίως από τον εξαγωγικό τομέα και με τις προϋποθέσεις που έχουμε αναφέρει.
Με τα απλά αυτά στοιχεία βλέπουμε ότι η επαναφορά στο  επίπεδο του 2008 είναι μακρινό όνειρο και θα αργήσει να έρθει. Όμως συνεχώς απομακρύνεται και η καλυτέρευση των όρων με τους οποίους σήμερα λειτουργεί η οικονομία. Αντιθέτως όμως με τις διαφαινόμενες εξελίξεις , «τη μετάβαση από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης στον ενάρετο της ανάπτυξης κάνει η ελληνική οικονομία» δηλώνει ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς από το βήμα του 1ου αναπτυξιακού συνεδρίου που οργάνωσε το υπουργείου Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Ο έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι «η ανάκαμψη έχει ξεκινήσει και τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να φαίνονται στο επόμενο τρίμηνο και μετράνε στην αγορά έως το τέλος του χρόνου».
Ο πρωθυπουργός φαίνεται ότι μπερδεύει τη μείωση του φθίνοντος ρυθμού της οικονομίας με τη μεγέθυνση της οικονομίας.
Μάλιστα η μείωση του φθίνοντος ρυθμού ύφεσης της οικονομίας οφείλεται πρωταρχικά στη μείωση της απορρόφησης από το εισοδηματικό κύκλωμα και όχι στην αυξανόμενη προσθήκη νέου αίματος στην οικονομία.  
Αν προκύψει η ανάγκη νέων μέτρων λόγων της υστέρησης των εσόδων, υπολογίζονται από την τρόικα σ 2,5-2,7 δις ευρώ τότε θα έχουμε νέα συρρίκνωση του ΑΕΠ.
 Η ρευστότητα την οποίαν όλοι αναμένουν ως μάννα εξ ουρανού θα αργήσει να έλθει και μάλιστα προϋπόθεση είναι η σταθεροποίηση της οικονομίας και η επανεκκίνηση της.   Το τραπεζικό σύστημα αργεί χαρακτηριστικά να προχωρήσει στην ανακεφαλαιοποίηση του  και τα πράγματα γίνονται χειρότερα λόγω των προβλημάτων που παρουσιάζονται στη συγχώνευση Εθνικής – Eurobank αλλά και στην εξαγορά των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών που λειτουργούσαν στην Ελλάδα από την Τράπεζα Πειραιώς.  
Τα οδικά έργα δεν έχουν ξεκινήσει όπως είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση. Θα περιμένουμε και τον Απρίλιο. Κεφάλαια δεν εισέρχονται στην χώρα. Η φοροδιαφυγή ζει και βασιλεύει και μόνο επικοινωνιακά τη διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Παρά τις επευφημίες οι εξαγωγές δεν έχουν ακόμη φθάσει στο επίπεδο του 2008 . Ακόμη αν αφαιρέσουμε τα καύσιμα και τα πλοία βρίσκονται πολύ χαμηλά. Το σημαντικότερο δεν έχουμε ακόμη αύξηση των κλάδων των οποίων τα προϊόντα εξάγονται. Συνεπώς τα πράγματα δεν βαίνουν ομαλά.
 Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε το ύψος της ανεργίας τότε αντιλαμβανόμαστε την αλήθεια της πραγματικότητας.  Υπάρχει έστω και ένας κυβερνητικός παράγοντας ο οποίος μπορεί να αναφερθεί  στο πότε θα αρχίσει η μείωση της ανεργίας σε επίπεδα τα οποία θα προσομοιάζουν με το μέσο όρο της  Δυστυχώς οι εξελίξεις είναι δυσμενείς και ακόμη έχουμε δρόμο για να βγάλουμε το κεφάλι μας από το νερό. Όσο για τις συνθήκες του 2008 φαντάζουν μακρινό όνειρο.