Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών.


Προκειμένου να παρθούν οι αποφάσεις για τον τρόπο ανακεφαλαιοποίηση τους, εντός του θεσμικού πλαισίου που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων, οι συστημικές τράπεζες από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσουν τις διαδικασίες των έκτατων γενικών συνελεύσεων. Ο χρόνος διεξαγωγής των έκτατων γενικών συνελεύσεων  έχει συντμηθεί στο 1/3 του προβλεπόμενου χρόνου (μετά την τροπολογία  που έχει ψηφισθεί από τη Βουλή) στην περίπτωση  κανονικών  συνθηκών.  Δηλαδή  σε είκοσι ημέρες  θα πρέπει να πραγματοποιηθούν  τόσο η έκτακτη γενική συνέλευση και αν χρειαστεί οι δύο επαναληπτικές συνελεύσεις.  
  Οι διοικήσεις των τραπεζών έχουν ήδη καταλήξει στο ύψος της αύξησης που θα κάνουν, όπως και στο ύψος των μετατρέψιμων ομολογιακών που θα εγγραφούν. Μέχρι τώρα ισχύουν οι όροι ανακεφαλαιοποίησης όπως αυτοί έχουν ορισθεί από τη σχετική διαδικασία της Βουλής.
 Όμως είναι γνωστόν ότι ολόκληρη αυτή την περίοδο από τη μεριά των διοικήσεων συστημικών τραπεζών, καταβάλλονται προσπάθειες το θεσμικό πλαίσιο να μεταβληθεί  ευνοϊκότερα για τους μετόχους τους προκειμένου, να γίνει δυνατόν το 10% των απαιτούμενων κεφαλαίων της ανακεφαλαιοποίησης  να προέλθει από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με συμμετοχή ιδιωτών. 
Όλες οι προτεινόμενες αλλαγές στην διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, συγκλίνουν στο να αποτραπεί η κρατικοποίηση του κλάδου, αλλά και η επανεξέταση της «βαριάς εποπτείας» που τους έχει επιβληθεί.
 Σύμφωνα με τις διοικήσεις των τραπεζών : «Στο τέλος της μέρας, οι τράπεζες πρέπει να παραμείνουν ιδιωτικές. Δεν χρειάζεται να καταλήξουμε με κρατικές τράπεζες» και καλεί την κυβέρνηση, την ΕΕ, το ΔΝΤ και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) να επανεξετάσουν τη διαδικασία.
 Εκπρόσωποί τους επεκρίνουν, επίσης, την αυστηρότερη εποπτεία που επιβάλλεται από τους ξένους πιστωτές στο τραπεζικό σύστημα, με την τοποθέτηση επιτρόπων. «Όλα παρεμβαίνουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη διοίκηση των τραπεζών, με έναν τύπο γραφειοκρατίας που δεν ευνοεί την επιχειρηματική ανάπτυξη. Πρέπει να επανεξεταστεί αυτή η βαριά εποπτεία». Πρόκειται για την πάγια θέση των διοικήσεων των συστημικών τραπεζών ενάντια σε οποιοδήποτε έλεγχο και σε οποιαδήποτε ρύθμιση της λειτουργίας των ιδρυμάτων τους.
 Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες οι προτάσεις τις οποίες κατά καιρούς έχουν υποβάλλει οι διοικήσεις των συστημικών τραπεζών είναι οι ακόλουθες:
Πρόταση χρονικής παράτασης.
Το βασικό αίτημα των τραπεζιτών ήταν να υπάρξει παράταση 3-5 μηνών προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αυξήσεις κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών. Από ότι φαίνεται η Τρόικα θα αποδεχθεί σιωπηρά παράταση 3-4 εβδομάδων δηλαδή όλο τον Μάιο για να ολοκληρωθούν οι αυξήσεις κεφαλαίου. Υπάρχει και μια περίπτωση να δοθούν ακόμη 2 εβδομάδες. Στο τελευταίο συνηγορούν οι δηλώσεις του  Τajani,  αντιπροέδρου της Κομισιόν  ότι η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο

Αρνητική απάντηση έλαβε και το αίτημα που υπέβαλε η νέα Εθνική να πάρει παράταση μέχρι το Σεπτέμβριο για την υλοποίηση της ΑΜΚ, λόγω των διαδικασιών ενοποίησης με την Eurobank. Εφόσον οι υπάρχουσες πληροφορίες επιβεβαιωθούν και δεν δοθεί σε καμία τράπεζα χρονική παράταση για τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, το σχήμα ΕΤΕ-Eurobank θα οδηγηθεί  σε δημόσιο έλεγχο υποστηρίζεται από πολλές πλευρές.
 Σε αυτήν την περίπτωση, θα προηγηθεί η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας με ποσά που θα αφορούν στο τελικό σχήμα (ΕΤΕ-Εurobank) και στη συνέχεια θα γίνει η αύξηση κεφαλαίου της Eurobank, την οποία θα καλύψει πλήρως η Εθνική Τράπεζα με τα κεφάλαια που θα έχει λάβει.
Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος ΕΤΕ (μαζί με την Eurobank) έχει κεφαλαιακές ανάγκες τουλάχιστον 15,58 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών ενδέχεται να αναθεωρηθεί προς τα πάνω και να αυξηθούν κατά περίπου 2 δισ. ευρώ. 
Σε κάθε περίπτωση  εφόσον η αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής γίνει μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, δεν υπάρχουν ικανά περιθώρια, προκειμένου να εξευρεθεί περί το 1,5 δισ. ευρώ (ή και παραπάνω) από ιδιώτες επενδυτές. Γι' αυτό καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το σχήμα βαίνει προς δημόσιο έλεγχο.
Πρόταση να υλοποιηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε δύο στάδια.
Οι  διοικήσεις των τραπεζών κατέθεσαν πρόταση σύμφωνα με την οποία η ΑΜΚ να γίνει σε δύο στάδια.  Σύμφωνα με τις διοικήσεις των τραπεζών είναι επικριτέα η  διαδικασία συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) των Τραπεζών όταν ζητείται  από τους ιδιώτες να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ με όρους ίδιους με εκείνους του ΤΧΣ.
 Αυτό αποτελεί αντικίνητρο, γιατί τα χρήματα αυτά θα δοθούν για την κάλυψη των αρνητικών κεφαλαίων.
 Για να αντιμετωπιστεί αυτό, πρότεινε οι ιδιώτες επενδυτές να παίρνουν μέρος στις αυξήσεις κεφαλαίου σε διαφορετικές τιμές ή σε μετέπειτα στάδιο, μετά την κάλυψη των αρνητικών κεφαλαίων από το ΤΧΣ.
Είναι δύσκολο οι νέοι επενδυτές να δώσουν  χρήματα για να καλυφθούν οι ζημιές του χθες. Θα ήταν πιο πρόθυμοι να αναλάβουν ρίσκα που έχουν να κάνουν με την μελλοντική κερδοφορία μιας τράπεζας, τονίζουν με έμφαση.
 Ανάγλυφα αναδεικνύεται η θέση των συστημικών τραπεζών: δεν θέλουν έλεγχο ακόμη και όταν διασώζονται με πόρους του κοινωνικού συνόλου. Απλά να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίζουν από νέα αφετηρία παραμένοντας στη θέση τους. Συνεπώς τα αρνητικά κεφάλαια πρέπει να καλυφθούν πρώτα από το ΤΧΣ και μετά να γίνει η συμμετοχή των ιδιωτών στο 10,0%. Δηλαδή η συμμετοχή των ιδιωτών να λειτουργήσει ως νέα επένδυση. 
 Η πρόταση φαίνεται να απορρίπτεται για νομικούς κυρίως λόγους.

Πρόταση για τον αναβαλλόμενο φόρο – Στα εποπτικά κεφάλαια το 20%
Μετά από επιμονή της Τράπεζας της Ελλάδος ,η Τρόικα πιθανά να αποδεχτεί είναι η αναγνώριση του 20% του αναβαλλόμενου φόρου ως εποπτικό κεφάλαιο. Υπολογίζεται ότι το ποσό αυτό κυμαίνεται γύρω στο 1,5 δις ευρώ. Άρα οι τράπεζες θα χρειασθούν λιγότερα κεφάλαια αντίστοιχου ύψους τα οποία θα αφαιρεθούν από τα απαιτούμενα μετατρέψιμα ομόλογα.

Πρόταση να μειωθεί το ύψος των βασικών εποπτικών κεφαλαίων από 9% στο 8%
Οι διοικήσεις των τραπεζών είχαν ζητήσει να μειωθεί το ύψος των βασικών εποπτικών κεφαλαίων (Core Tier 1) από 9% στο 8%. Με τον τρόπο αυτό οι κεφαλαιακές απαιτήσεις θα ήταν λιγότερες κατά  περίπου  2,5 δις ευρώ.
Το αίτημα αυτό έχει απορριφθεί από την
European Banking Authority οποία έχει καθορίσει το ύψος κεφαλαιακής επάρκειας για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Πρόταση να συσταθεί μια Εθνική Αρχή Διαχείρισης Ενεργητικού (
National Asset Management Authority)  κατά τα πρότυπα της Ιρλανδίας .
Οι διοικήσεις των τραπεζών πρότειναν να γίνει αυτή η αρχή στην οποία θα μετέφεραν σημαντικό μέρος των επισφαλών δανείων τα οποία αποτελούν βραχνά δεδομένου ότι αυξάνονται συνεχώς.
Μειώνοντας προβληματικά χαρτοφυλάκια δανείων, οι τράπεζες θα ήταν καθαρές και συνεπώς περισσότερο ελκυστικές στους νέους επενδυτές.
Η πρόταση δεν έχει γίνει αποδεκτή. Η Τρόικα αμφισβητεί αυτό που γίνεται στην  Ιρλανδία .

Οι διοικήσεις των τραπεζών πρότειναν η τιμή εξάσκησης (
strike price) του δικαιώματος μετατροπής (warrants) των μετατρέψιμων ομολόγων σε μετοχές να γίνουν με όρους αγοράς και να προσομοιάζουν με την λεγόμενη fair price και όχι με προκαθορισμένες τιμές.
Το θέμα παραμένει ανοιχτό. Υπάρχει πιθανότητα να γίνει αποδεκτή η πρόταση
Επίσης έχουν ζητήσει  τη μείωση του επιτοκίου στα μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια (CoCos) το οποίο έχει καθοριστεί στο 7% για το πρώτο έτος και δημιουργεί υπέρογκο κόστος στις τράπεζες. Δύσκολο να το δεχτεί η τρόικα.
Κάπως έτσι έχουν οι εξελίξεις στο χώρο των τραπεζών. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση  οι διοικήσεις της Alpha Bank, της Τράπεζας Πειραιώς και της Εθνικής Τράπεζας αναζητούν συμμαχίες από τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα.
Η Alpha Bank είναι η μόνη από τα τρία τραπεζικά σχήματα, η οποία έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες συγχώνευσής της με την Εμπορική Τράπεζα. Εκτιμάται  ότι θα ολοκληρώσει πρώτη τις διαδικασίες ανακεφαλαιοποίησης της. Αναζητεί κεφάλαια ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Η Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Μ. Σάλλα, έχει δημοσίως δηλώσει ότι έχει εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κεφάλαια ύψους 570 εκατ. ευρώ.
Η Τράπεζα Πειραιώς αναμένει τις τελικές εγκρίσεις για την Millennium, προκειμένου να προχωρήσει τις διαδικασίες της αύξησης.Λόγω της απόκτησης της Geniki και της Millennium καλύπτει τα 440 εκατ. ευρώ, από τα 570 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στην ιδιωτική συμμετοχή του 10% επί των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών.