Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών το 2012.


 -          1
Η  άνοδος των εξαγωγών των λοιπών αγαθών ,(εκτός καυσίμων και πλοίων)  το 2011 και το 2012 σε σχέση με το 2010  όπως και η βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών  είναι αποτέλεσμα της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας και της μείωσης της εγχώριας ζήτησης, λόγω περιορισμού της κατανάλωσης και της επενδυτικής και παραγωγικής δραστηριότητας.  Είναι η μεγάλη μείωση των εισαγωγών αγαθών η οποία βελτιώνει το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών. Τα στοιχεία περιέχονται στον Πίνακα 1.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να στραφούν στις αγορές του εξωτερικού, με πρωταγωνιστές τους κλάδους της μεταλλουργίας, των τροφίμων, των χημικών/πλαστικών, καθώς και προϊόντων μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Ο εξωστρεφής αυτός προσανατολισμός δεν συνοδεύθηκε από σημαντικές αλλαγές στη
διάρθρωση των εξαγωγών κατά προϊόν.
Από το 2008 έως το 2012 αυξήθηκε το ποσοστό των αγροτικών προϊόντων και των πρώτων υλών στο σύνολο κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες και μία εκατ. μονάδα αντίστοιχα εις βάρος των εξαγωγών προϊόντων μεταποίησης, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι χαμηλής και μέσης τεχνολογίας.
Επίσης, η άνοδος των εξαγωγών δεν συνοδεύθηκε από νέες επενδύσεις, ενώ ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε μείωση στους περισσότερους κλάδους.
Η διατήρηση θετικού ρυθμού ανόδου των εξαγωγών βασίζεται στη στροφή των εξαγωγέων προς αγορές εκτός ΕΕ, που παρουσιάζουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.
Το μερίδιο των εξαγωγών αγαθών  που κατευθύνεται στην ΕΕ περιορίστηκε σε 60,8% το 2012 (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 11μήνου) από 67% το 2008.
Συνεπώς, έχει αυξηθεί το μερίδιο των εξαγωγών προς προορισμούς οι οποίοι απορροφούν ήδη ένα αξιόλογο ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών, όπως η Τουρκία, η Ρωσία, οι ΗΠΑ και οι χώρες της Β. Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, αλλά και προς νέες αγορές, όπου ακόμη εξάγεται μικρό ποσοστό, όπως η Ιαπωνία, η Κίνα και η Ινδία.
 Σ’ αυτή την αλλαγή προσανατολισμού συνέβαλαν και η υποτίμηση του ευρώ και η πτώση των ναύλων.

Πίνακας 1Ισοζύγιο Αγαθών2005
2008
2009
2010
2011
2012
Εξαγωγές
10341
13976,5
11483,1
11273,4
13347,8
13853,5
Εισαγωγές
30547,7
41165,8
31296,9
27364
26129,2
22173,7
Ισοζύγιο
-20206,7
-27189,3
-19813,8
-16090,6
-12844,4
-8320,2Πηγή: Τράπεζα της ΕλλάδοςΗ επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στη διεθνή αγορά και κυρίως στις χώρες της ΕΕ,
η οποία είναι η σημαντικότερη αγορά για τα ελληνικά προϊόντα, η ένταση του κλίματος
αβεβαιότητας, που προέκυψε από τις εξελίξεις στην Ελλάδα, και οι σημαντικοί περιορισμοί
ρευστότητας για τις επιχειρήσεις είχαν ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου των εξαγωγών το 2012. Γεγονός το οποίο σηματοδοτεί  σημαντική απόκλιση από τα προγραμματιζόμενα στο αντίστοιχο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις, λόγω περιορισμένης ρευστότητας, αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις εισαγωγές πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, ενώ λόγω της μειωμένης επενδυτικής δραστηριότητας αντιμετωπίζουν και την απαξίωση του εξοπλισμού τους.
Έτσι, το 2012 ο ρυθμός ανόδου των εισπράξεων από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων επιβραδύνθηκε. Ως απόλυτο μέγεθος οι εξαγωγές δεν έχουν φθάσει ακόμη στο ύψος του 2008. Οι εξαγωγές  λοιπών αγαθών  αποτελούν το 7,2% του ΑΕΠ 2012.

-          2
Στο ισοζύγιο καυσίμων (Πίνακας 2) παρατηρούμε ότι οι εισαγωγές καυσίμων αυξήθηκαν  το 2012 σε σχέση με το 2011. Το ισοζύγιο καυσίμων παρουσιάζει μικρότερο έλλειμμα διότι αυξήθηκαν οι εξαγωγές καυσίμων με ρυθμό μεγαλύτερο από τις εισαγωγές.

Πίνακας 2


Ισοζύγιο Καυσίμων
2005
2008
2009
2010
2011
2012
Εξαγωγές
2257,7
4254,5
3063,2
4950
6187,7
7426,4
Εισαγωγές
8886,9
16409
10659,8
13577,1
17314,6
17646,3
Ισοζύγιο
-6629,2
-12154,5
-7596,6
-8627,1
-11126,9
-10219,9

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος


-          3  
Στον Πίνακα 3 βλέπουμε τις εξελίξεις στο ισοζύγιο πλοίων το οποίο αποτελεί μια ιδιομορφία του ελληνικού ισοζυγίου αγαθών.

Πίνακας 3


Ισοζύγιο Πλοίων
2005
2008
2009
2010
2011
2012
Εξαγωγές
1602,2
1582
771
858,1
695,1
737,8
Εισαγωγές
2325,2
6286,9
4128,6
4530,8
4066
1780,4
Ισοζύγιο
-723
-4704,9
-3357,6
-3672,7
-3370,9
-10426
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.