Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών

 
 Αργά χθες το απόγευμα  ανακοινώθηκαν , μετά από τη σύμφωνη γνώμη της ελληνικής κυβέρνησης τα αποτελέσματα χρήσης των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών . Παράλληλα είχε προηγηθεί η ανακοίνωση  - δέσμευση του   Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) μέσω βεβαιώσεων κάλυψης των απαραίτητων αυξήσεων, θα αναπληρώσει προσωρινά το κεφαλαιακό έλλειμμα που προκύπτει, ώστε οι δείκτες συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας όλων των τραπεζών να ξεπεράσουν το ελάχιστο όριο του 8%.
Σύμφωνα με αυτά σημαντικές ζημιές 28 δισ. ευρώ εμφάνισαν στη χρήση του 2011 οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες, μετά την εφαρμογή του PSI+.  Συγκεκριμένα : - η Εθνική Τράπεζα παρουσίασε ζημιές 12,35 δισ. ευρώ ως αποτέλεσμα των απομειώσεων του PSI και της εξυγίανσης μέσω επιπρόσθετων προβλέψεων του δανειακού της χαρτοφυλακίου για το 2011.
-Καθαρές ζημιές 3,81 δισ. ευρώ εμφάνισε στη χρήση του 2011 η Alpha Bank, ως αποτέλεσμα των απομειώσεων ύψους 3,83 δισ. ευρώ από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα αναδιάταξης του ελληνικού δημόσιου χρέους.
- Συνολικές ζημιές μετά από φόρους ύψους 5,5 δισ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος της Eurobank EFG στη χρήση του 2011.
-Στα 6,3 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές που εμφάνισε η Τράπεζα Πειραιώς στη χρήση του 2011, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στο PSI+.
- Ζημιά 249,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2010 εμφάνισε ο όμιλος της Attica Bank στη χρήση του 2011.
Τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι τα τελικά, καθώς ακόμη δεν έχουν συμπεριληφθεί τυχόν πρόσθετες προβλέψεις για τα επισφαλή δάνεια που ενδεχομένως να προκύψουν από την έκθεση της Blackrock, ενώ από την άλλη πλευρά περιορισμός των απωλειών θα υπάρξει με τη νομοθετική ρύθμιση για τον αναβαλλόμενο φόρο.
Θα ακολουθήσει η δημοσιοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων και των οριστικών σχεδίων κεφαλαιακής ενίσχυσης, μετά τις εκλογές, από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών, έτσι ώστε να καλύψουν τις ζημιές από το PSI και τις διαγραφές των επισφαλών δανείων όπως αυτές προσδιορίζονται στο διαγνωστικό έλεγχο που διενήργησε η Black Rock εκτιμώνται σε 50 δις. ευρώ. Ήδη στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει πιστωθεί περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Τις επόμενες ημέρες θα διατεθούν για το σκοπό αυτό άλλα 25 δισεκατομμύρια ενώ 23,5 δισ. ευρώ θα είναι διαθέσιμα τον Ιούνιο.
Σημαντική επίσης είναι η απόφαση να αναβληθεί για μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου , ο καθορισμός των όρων της ανακεφαλαιοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος  και
ειδικότερα τα κίνητρα για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.  Η απόφαση αυτή πάρθηκε κατά την άποψή μας  κάτω από το βάρος  δύο αποφάσεων οι οποίες βεβαίως σχετίζονται μεταξύ τους.
Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι προτάσεις που μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει ο σύμβουλος του ελληνικού δημοσίου (Deutsche Bank) έχουν κριθεί από τα  2/3 της  Τρόικας , ΕΕ και ΔΝΤ, ως πολύ φιλικές έως αρεστές , προς τους ιδιώτες μετόχους των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων.  Είναι βέβαιον ότι και οι δύο επιθυμούν τη διατήρηση του ιδιωτικού  χαρακτήρα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων  όμως  φαίνεται , νομίζω σε αντίθεση με την ελληνική κυβέρνηση, ότι προβληματίζονται κατά το πόσο είναι εφικτή η διατήρηση της  ιδιωτικής φυσιογνωμίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος όταν θα υπάρξει τόσο μεγάλη συνεισφορά εκ μέρους του δημοσίου τομέα για την ανακεφαλαιοποίηση του συστήματος   . Εδώ αναπτύσσεται  από τη μεριά των ελλήνων τραπεζιτών το αντεπιχείρημα περί αφελληνισμού των ελληνικών τραπεζών μέσω της ακολουθουμένης τακτικής από τη μεριά των δανειστών .
Ο δεύτερος λόγος της αναβολής της απόφασης συνδέεται ευθέως με τον πρώτο και αφορά στις πολιτικές δυνάμεις που υποστηρίζουν την κυβέρνηση Παπαδήμου , οι οποίες με δεδομένα τα δημοσκοπικά ευρήματα εν όψει εκλογών , προτίμησαν να μην επιβαρύνουν περαιτέρω το εις βάρος τους  ήδη επιβαρυμένο κλίμα με ενέργειες που θα φανούν ότι για μια ακόμα φορά λαμβάνουν αποφάσεις ευνοϊκές για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

ΚΩΣΤΑΣ  ΜΕΛΑΣ  19.04.2012