Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι φορολογικοί παράδεισοι [1]


-       Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία [2] οι  100 μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους που βρίσκονται εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου (FTSE-100) , έχουν  34216 πάσης φύσεως θυγατρικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων 38,2% (8942) βρίσκονται εγκαταστημένες σε Φορολογικούς Παραδείσους (ΦΠ).
-          Ο χρηματοπιστωτικός  τομέας κάνει συνεχή και εκτεταμένη χρήση των ΦΠ . Οι τέσσερις μεγαλύτεροι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι που βρίσκονται εισηγμένοι στο ΧΑ του Λονδίνου ((FTSE-100) διαθέτουν 1649 επιχειρήσεις σε ΦΠ.
-          Η HSBC είναι ο χρηματοπιστωτικός όμιλος που κάνει τη μεγαλύτερη χρήση ΦΠ από όλες τις υπόλοιπες: διαθέτει συνολικά 556 επιχειρήσεις . Στο Ντελαγουέαρ  διαθέτει 156 επιχειρήσεις έναντι 97 επιχειρήσεων σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.  
-          Η Barclays διαθέτει 174 θυγατρικές επιχειρήσεις στα Νησιά Κάϋμαν.
-          Ο Όμιλος LLOYDS διαθέτει 97 επιχειρήσεις στα Channel Islands.

 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 1.
Η εξωτερική εξάπλωση των δραστηριοτήτων των τεσσάρων μεγαλύτερων  βρετανικών χρηματοπιστωτικών ομίλων (HSBC, Barclays, LLOYDS Banking Group, The Royal Bank of Scotland Group). Πηγή : Actionaid, Addicted to tax havens: The secret life of the FTSE 100 , October 2011


 Γραφική Παράσταση 2
Οι μεγαλύτεροι χρήστες υπηρεσιών ΦΠ από τους 100 μεγαλύτερους ομίλους του FTSE-100.


Πηγή : Actionaid, Addicted to tax havens: The secret life of the FTSE 100 , October 2011[1] Απόσπασμα από την ομιλία του Κ.Μελά κατά την παρουσίαση του βιβλίου , N.Shaxson, Offshore , Τα Νησιά των Θησαυρών, Εκδόσεις Παπαδόπουλος , 2011, στις 16.02.2012 στο βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου.
[2] Actionaid, Addicted to tax havens: The secret life of the FTSE 100 ,October 2011