Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011

Έκθεση των Ευρωπαϊκών Τραπεζών στο Ελληνικό Δημόσιο Χρέος.


Σύμφωνα με μελέτη της Goldman Sachs[1]οι ευρωπαϊκές τράπεζες  κατέχουν (κατά εκτίμηση) ομόλογα του Ελληνικού Κράτους ύψους 101,1 δις ευρώ. Τα στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.  Η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας (19,4δις Ε) ακολουθούμενη από την Αγροτική Τράπεζα (10,0 δις Ε)  και την Τράπεζα Πειραιώς  (8,4 δις Ε).
Πίνακας 1.
Έκθεση επιλεγμένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων στα Ελληνικά Ομόλογα. Σε δις Ευρώ.
NBG
19,4

ABG
10,0

PIRAEUS BANK
8,4

HRE
7,9

EFG.EUROBANK
7,5

GPSB
5,4

BNP PARIBAS
5,0

ALFA BANK
4,6

DEXIA
3,5

COMMERZBANK
3,0

MARFIN
3,0

SOCIETE GENERALE
2,7

ING BANK
2,4

BANK OF CYPRUS
1,9

DEUTCHE BANK
1,6

LANDERBANK BW
1,4

POSTBANK
1,3

BPCE
1,2

DZ BANK
1,2

UNICREDIT
0,8

INTESA
0,8

HSBC
0,8

BCP
0,7

ERSTE BANK
0,7

CREDIT AGRICOLE
0.7

KBC
0,6

WGZ BANK
0,6

BARCLAYS
0,6

BPI
0,5

BERLIN LB
0,4

ΣΥΝΟΛΟ
101,1


Πηγή: Goldman Sachs .20.04.2011

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα Τραπεζικά Ιδρύματα που παρακρατούν ομόλογα του Ελληνικού Κράτους ανά χώρα. Οι Ελληνικές και Κυπριακές Τράπεζες παρακρατούν (είτε στο εμπορικό τους χαρτοφυλάκιο ή μέχρι τη λήξη τους)  συνολικά 60,2 δις Ε . Ακολουθούν οι Γερμανικές Τράπεζες με 18,7 δις Ε και έπονται οι Γαλλικές με 9,6 δις Ε.


Πίνακας 2
Έκθεση επιλεγμένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων / ανά Χώρα , στα Ελληνικά Ομόλογα.
Σε δις Ευρώ.
ΧΩΡΑ
ΔΙΣ  ΕΥΡΩ
ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ
60,2
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
18,7
ΓΑΛΛΙΑ
9,6
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
6,6
ΙΤΑΛΙΑ
1,7
ΜΒ
1,4
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
1,3
ΑΥΣΤΡΙΑ
0,7
ΙΣΠΑΝΙΑ
0,5
ΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
0,2
ΕΕ & ΑΛΛΟΙ
0,2
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
0,0
ΕΛΒΕΤΙΑ
0,0
ΣΥΝΟΛΟ
101,1

Πηγή: Goldman Sachs .20.04.2011

Σύμφωνα με την μελέτη η ΕΚΤ έχει προκαλέσει  στο τελευταίο διάστημα μια αποδιαμεσολάβηση των ελληνικών τραπεζών (αλλά και των τραπεζών της Πορτογαλίας και Ιρλανδίας) από την καρδιά του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος μέσω της αναχρηματοδότησης με 91,0 δις Ε των Ελληνικών Τραπεζών και 153,0 δις Ε των αντίστοιχων Πορτογαλικών και Ιρλανδικών Τραπεζών. Το γεγονός αυτό εκτιμάται από την Goldman Sachs , υπό μιαν έννοια , ως θετικό διότι περιορίζει την έκθεση της καρδιάς του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος από πιθανές «μολύνσεις» προερχόμενες από τα περιφερειακά ,και ευρισκόμενα σε κρίση ρευστότητας άρα και φερεγγυότητας,  τραπεζικά συστήματα αλλά για τα ίδια τα περιφερειακά τραπεζικά συστήματα πρόκειται για μια κατάσταση επικίνδυνη και άκρως επίφοβη ως προς την σταθερότητά τους.
Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για την Ελλάδα και το Τραπεζικό Σύστημα της Χώρας είναι η εκτίμηση των αναλυτών της Τράπεζας ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα η Ελλάδα να προχωρήσει σε “a voluntary liability management exercise to ultimately occur, probably in 2012” (αναμένεται να προχωρήσει σε μια εθελοντική διαχείριση των υποχρεώσεών της , πιθανά μέσα στο 2012). Για τις δύο άλλες χώρες , Ιρλανδία και Πορτογαλία,   εκτιμά ότι δεν θα χειροτερεύσει η κατάστασή τους.   
Επιπλέον η Goldman Sachs  προβαίνει  σε δημιουργία   σεναρίων ποσοτικοποιώντας τις πιθανές απώλειες που θα υποστούν οι Ελληνικές (και οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες) στην περίπτωση που η Ελλάδα προχωρήσει σε «κούρεμα» των ομολόγων της σε ποσοστό από 20,0% έως 60,0%.
Σύμφωνα λοιπόν με τους υπολογισμούς της   Goldman Sachs   οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες  θα υποστούν απώλειες ύψους από 13 έως 41 δις Ε . Αντίστοιχα οι Ελληνικές Τράπεζες θα υποστούν απώλειες ύψους 8 έως 25 δις Ε, που αποτελεί το 26% -80 % του συνολικού κεφαλαίου τους Tier 1.


[1] Goldman Sachs, Europe: Banks. European Bank Exposure to Greece Revisited 20.04.2011